Филозофија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Јулски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 22.06. до 30.06. 2020.
  • уплата најкасније до: 01.07. 2020. /до 40%/
  • провера услова и приговори: 01.07.2020.
  • испити: од 06.07. до 18.07. 2020.
СТУДИЈСКИ ПЛАН ИЗ 2002. ГОДИНЕ
Естетика
14.07. у 8.00 сала 308

Онтологија
14.07. у 8.00 сала 308

Етика
18.07. у 15.00 каб. 353

Историја филозофије III
17.07. у 12.00 каб. 354

Филозофија науке
13.07. у 12.00 ФДС

Општа методологија
13.07. у 12.00 ФДС

Историја филозофије IV
17.07. у 11.00 ФДС

Филозофија политике
13.07. у 13.00 сала 308

Филозофија духа
18.07. у 15.00 каб. 353

Филозофија егзистенције
16.07. у 12.00 каб. 377

Феноменологија
16.07. у 12.00 каб. 377I ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије Iа
13.07. у 11.00 сала 101

Историја филозофије Iб
13.07. у 13.00 сала 310

Увод у филозофију и критичко мишљење
14.07. у 11.00 сала 310

Логика - писмени
14.07. у 13.30 сала 101

Логика - усмени
18.07. у 12.00 сала 103Изборни филозофски
Увод у метафизику
16.07. у 14.30 каб. 377

Увод у филозофију религије
17.07. у 11.00 сала 301

Увод у проблеме политике (за студенте филозофије)
15.07. у 13.00 сала 101

Увод у проблеме политике (за студенте психологије и друге студијске групе)
15.07. у 15.00 сала 101

Хеленистичка филозофија/антички скептицизам (за студенте филозофије)
14.07. у 13.00 ФДС

Хеленистичка филозофија/антички скептицизам (за студенте других група)
14.07. у 13.00 ФДСII ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије IIа
16.07. у 12.00 ФДС

Историја филозофије IIб
16.07. у 12.00 ФДС

Теорија сазнања I
14.07. у 10.00 ФДС

Теорија сазнања II
15.07. у 12.30 сала 310

Естетика I (доц. др Моника Јовановић)
13.07. у 10.00 сала 310

Естетика I (проф. др Небојша Грубор)
14.07. у 8.00 сала 308

Естетика II (проф. др Небојша Грубор)
14.07. у 8.00 сала 308Изборни нефилозофски
Математика - писмени
14.07. у 13.30 сала 101

Математика - усмени
18.07. у 12.00 сала 103III ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије IIIа
16.07. у 15.00 сала 308

Историја филозофије IIIб
17.07. у 12.00 сала 105

Филозофија политике
13.07. у 13.00 сала 308

Увод у филозофију науке
13.07. у 12.00 ФДС

Филозофија наука I
15.07. у 10.00 сала 313

Етика
18.07. у 15.00 каб. 353

Филозофија језикa
18.07. у 12.00 каб. 353Изборни филозофски III
Ранохришћанска и средњовековна филозофија
17.07. у 11.00 сала 301

Хјумова филозофија
14.07. у 15.00 ФДС

Теорија делања
15.07. у 12.00 каб. 382

Теорија рационалног избора
16.07. у 12.00 сала 312

Савремене теорије правде
13.07. у 13.00 сала 301

Наука и рационалност
14.07. у 10.00 сала 313

Филозофија простора
16.07. у 14.00 каб. 360

Примењена етика
18.07. у 15.00 каб. 353IV ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009, 2014)
Историја филозофије IVа
17.07. у 12.00 ФДС

Историја филозофије IVб
15.07. у 13.00 сала 312

Филозофија науке II
13.07. у 10.00 сала 313

Филозофија духа
18.07. у 15.00 каб. 353

Хајдегерова филозофија
14.07. у 8.00 сала 308

Правци савремене филозофије
16.07. у 12.00 каб. 377

Француски структурализам и постструктурализам
16.07. у 12.00 каб. 377

Поједине теме из филозофије науке (доц. др Александра Зорић
15.07. у 12.30 сала 310

Квајнова филозофија
15.07. у 12.30 сала 310

Методика наставе филозофије са основама филозофије образовања 1 и 2
15.07. у 12.00 каб. 382

Савремене етичке теорије
18.07. у 15.00 каб. 353Изборни предмети за студенте других студијских група
Општа методологија наука (етнологија и антропологија)
13.07. у 12.00 ФДС

Филозофија науке (етнологија и антропологија)
15.07. у 10.00 сала 310

Филозофија културе (етнологија и антропологија)
16.07. у 14.00 каб. 360

Логика са општом методологијом (ПЕ, АН, ПС)
13.07. у 13.00 сала 103

Увод у филозофију (ПЕ, АН, ПС)
14.07. у 13.30 сала 310

Основе филозофије и методологије науке (социологија)
15.07. у 10.00 сала 310МАСТЕР СТУДИЈЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
Филозофски скептицизам
15.07. у 12.00 каб. 382

Логика
18.07. у 12.00 сала 103

Историја естетике
14.07. у 8.00 сала 308

Теорије лепоте у класичној и модерној естетици
14.07. у 8.00 сала 308

Методологија и филозофија науке
15.07. у 12.00 сала 313

Нормативна етика
18.07. у 15.00 каб. 353

Мета-етика
18.07. у 15.00 каб. 353

Примењена етика
18.07. у 15.00 каб. 353

Нормативна политичка теорија
14.07. у 16.00 каб. 358

Филозофија психоанализе
16.07. у 12.00 каб. 377

Филозофија духа и когниције
18.07. у 15.00 каб. 353ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
Рационалност и демократија
14.07. у 15.00 каб. 358

Филозофија науке
13.07. у 12.00 ФДС

Филозофија научног истраживања
13.07. у 12.00 ФДС

Морална епистемологија
18.07. у 15.00 каб. 353

Историја етике
18.07. у 15.00 каб. 353

Филозофија и посебне науке (проф. др Миланко Говедарица)
16.07. у 12.00 каб. 377

Филозофија и психоанализа
16.07. у 12.00 каб. 377

Филозофија когниције
18.07. у 15.00 каб. 353
↑↑↑