Филозофија

РАСПОРЕД ИСПИТА
Септембарски испитни рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 03. до 11.09. 2018.
  • уплата најкасније до: 09.09. 2018.
  • провера услова и приговори: 12.09. 2018.
  • испити: од 17.09. до 26.09. 2018.
СТУДИЈСКИ ПЛАН ИЗ 2002. ГОДИНЕ
Естетика
18.09. у 10.00 ФДС

Онтологија
18.09. у 10.00 ФДС

Етика
26.09. у 14.00 каб. 376

Историја филозофије III
20.09. у 12.00 каб. 377

Филозофија науке
24.09. у 12.00 каб. 356

Општа методологија
24.09. у 12.00 каб. 356

Историја филозофије IV
26.09. у 11.00 ФДС

Филозофија политике
18.09. у 10.00 сала 308

Филозофија духа
24.09. у 12.00 сала 308

Филозофија егзистенције
20.09. у 12.00 сала 312

Феноменологија
20.09. у 12.00 сала 312I ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009)
Историја филозофије Iа
21.09. у 11.00 ФДС

Увод у филозофију и критичко мишљење
26.09. у 12.00 сала 313

Логика - писмени
17.09. у 12.00 сала 103

Логика - усмени
26.09. у 15.00 сала 309

Историја филозофије Iб
25.09. у 11.00 ФДСИзборни филозофски
Увод у метафизику
25.09. у 14.00 каб. 377

Увод у филозофију религије
17.09. у 13.00 сала 310

Увод у проблеме политике
17.09. у 13.00 сала 312

Хеленистичка филозофија/антички скептицизам (за студенте других група)
26.09. у 13.00 сала 309

Хеленистичка филозофија/антички скептицизам (за студенте филозофије)
26.09. у 13.00 сала 308II ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009)
Историја филозофије IIа
19.09. у 14.00  20.09. у 13.00, каб. 358 каб. 358

Историја филозофије IIб
19.09. у 14.00  20.09. у 13.00, каб. 358 каб. 358

Теорија сазнања I
26.09. у 10.00 сала 308

Теорија сазнања II
24.09. у 10.00 ФДС

Естетика I
18.09. у 10.00 ФДС

Естетика II
18.09. у 10.00 ФДСИзборни нефилозофски
Математика (писмени)
17.09. у 12.00 сала 103

Математика (усмени)
26.09. у 15.00 сала 309

Општа психологија са психологијом личности
27.09. у 10.00  25.09. у 10.00, Амфитеатар сала 101III ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009)
Историја филозофије IIIа
25.09. у 16.00 ФДС

Историја филозофије IIIб
20.09. у 12.00 сала 104

Филозофија политике
18.09. у 10.00 сала 308

Увод у филозофију науке
24.09. у 12.00 каб. 356

Филозофија наука I
26.09. у 13.00 сала 312

Етика
26.09. у 14.00 каб. 376

Филозофија језикa
25.09. у 12.00 сала 310Изборни филозофски III
Ранохришћанска и средњовековна филозофија
17.09. у 13.00 сала 310

Хјумова филозофија
26.09. у 15.00 сала 308

Дедуктивне структуре
26.09. у 15.00 сала 309

Теорија делања
24.09. у 10.00 ФДС

Теорија рационалног избора
20.09. у 13.00 каб. 358

Савремене теорије правде
19.09. у 10.00 сала 309

Наука и рационалност
26.09. у 11.30 сала 312

Филозофија простора
17.09. у 15.00 каб. 353

Латинска филозофска лектира 1 и 2
26.09. у 12.00 сала 313IV ГОДИНА (наставни планови 2006, 2009)
Историја филозофије IVа
26.09. у 12.00 ФДС

Историја филозофије IVб
20.09. у 12.00 сала 312

Филозофија наука II
19.09. у 11.30 сала 312

Филозофија духа
24.09. у 12.00 сала 308

Квајнова филозофија
21.09. у 10.00 сала 308

Логички емпиризам
24.09. у 12.00 сала 312

Филозофија језика и метафизика
24.09. у 13.00 сала 312

Прагматизам и постпрагматизам
25.09. у 12.00 сала 312

Проблеми савремене филозофије
25.09. у 13.00 сала 312

Проблеми савремене естетике
18.09. у 10.00 ФДС

Савремене етичке теорије
26.09. у 14.00 каб. 376

Правци савремене филозофије
20.09. у 12.00 сала 312

Поједине теме из филозофије науке (проф. др Слободан Перовић)
24.09. у 12.00 каб. 356

Поједине теме из филозофије наука (доц. др Александра Зорић)
21.09. у 10.00 сала 308

Методика наставе филозофије са основама филозофије образовања 1 и 2
26.09. у 12.00 сала 313Изборни предмети за студенте других студијских група
Општа методологија наука (ЕН)
24.09. у 12.00 каб. 356

Филозофија науке (ЕН)
21.09. у 10.00 сала 308

Филозофија културе
17.09. у 15.00 каб. 353

Логика са општом методологијом (педагогија, андрагогија, психологија)
17.09. у 12.00 сала 103

Увод у филозофију (педагогија, андрагогија и психологија)
26.09. у 12.00 сала 105

Основе филозофије и методологије науке
21.09. у 10.00 сала 308МАСТЕР СТУДИЈЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
Филозофски скептицизам
24.09. у 10.00 ФДС

Логика
26.09. у 15.00 сала 309

Филозофија духа и когниције
24.09. у 16.00 каб. 353

Нормативна политичка теорија
18.09. у 16.00 каб. 358

Савремене теорије демократије
18.09. у 17.00 каб. 358

Историја естетике
18.09. у 10.00 ФДС

Проблеми естетике
18.09. у 10.00 ФДС

Методологија и филозофија науке
19.09. у 13.00 сала 312

Филозофија психоанализе
20.09. у 12.00 сала 312

Примењена етика
26.09. у 14.00 каб. 376

Мета-етика
26.09. у 14.00 каб. 376

Нормативна етика
26.09. у 14.00 каб. 376

Филозофски проблеми
24.09. у 14.00 сала 312ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ФИЛОЗОФИЈЕ
Дух, језик и сазнање (проф. др Живан Лазовић)
24.09. у 10.00 ФДС

Филозофија когниције
24.09. у 16.00 каб.353

Филозофија науке (проф. др Слободан Перовић)
24.09. у 12.00 каб. 356

Филозофија научног истраживања (проф. др Слободан Перовић)
24.09. у 12.00 каб. 356

Филозофија научног истраживања (доц. др Александра Зорић)
21.09. у 10.00 сала 308

Историја етике
26.09. у 14.00 каб. 376

Морална епистемологија
26.09. у 14.00 каб. 376

Филозофија и психоанализа
20.09. у 12.00 сала 312

Филозофска логика и сазнање
24.09. у 15.00 сала 312

Филозофија психологије и филозофија образовања
26.09. у 12.00 сала 313
↑↑↑