Филозофија

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Платонизам, интуиционизам и формализам у филозофији математике
Проф. др Милош Арсенијевић
Литература: P. Benacerraf and H. Putnam (eds.), Philosophy of Mathematics, Prentince Hall, 1964., Z. Šikić (pr.), Novija filozofija matematike, Nolit, 1987

2. недеља
предавање - Проблем бесконачности у филозофији и математици (проф. др Милош Арсенијевић)
Литература: M. Arsenijević, Prostor, vreme, Zenon, Izdavačka lnjizarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci, 2007., A. Grünbaum, Philosophical Problems of Space and Time, Synthese, 1974.

3. недеља
предавање - Филозофски проблеми квантне механике (проф. др Милош Арсенијевић)
Литература: M. Jammer, The Philosophy of Quantum Mechanics, John Wiley and Sons, 1974., E Scheibe, Die Philosophie der Physiker, C.H. Beck Verlag, 2006., E. Scheibe, Between Rationalism and Empiricism, Springer Verlag, 2001.

4. недеља
предавање - Парадокс близанаца (проф. др Милош Арсенијевић)
Литература: M. Arsenijević, Prostor, vreme, Zanon (§ 122), Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 2007.

5. недеља
предавање - Филозофска анализа и психоанализа (доц. др Миланко Говедарица)
Литература: O. Savić (pr.), Filozofsko čitanje Frojda, Beograd, 1988., M. Govedarica, Filozofska analiza iracionalnosti.

6. недеља
предавање - Фројдизам у савременој филозофији (доц. др Миланк Говедарица)
Литература: O. Savić (pr.), Filozofsko čitanje Frojda, M. Govedarica, »Eros, seksualnost, tanatos«, Theoria, Beograd, 3/1996.

7. недеља
предавање - Проблем личног идентитета (доц. др Миланко Говедарица)
Литература: S. E. Braude, First Person Plural, Lanham, 1995., M. Govedarica, Filozofska analiza iracionalnosti.

8. недеља
предавање - Измењена стања свести - психолошки и филозофски аспекти (доц. др М. Говедарица)
Литература: S. P. Petrović, Stanja izmenjene svesti, Gornji Milanovac, 1990., M. Govedarica, Filozofska analiza iracionalnosti.

9. недеља
предавање - Филозофија и неуробиологија (доц. др Драго Ђурић)
Историјски приказ односа – од физиогномије и френологије до савремене неуронауке и науке о мозгу
Литература: Breidbach, O., Die Materialisierung des Ichs, Frankfurt a/M 1997.

10. недеља
предавање - Неурон, квант, ген и свест (доц. др Драго Ђурић)
Литература: Kasper, Van U., Kann die Quantentheorie den Hirnforschern helfen, Probleme zu verstehen? Deutsche Zeitschrift fur Philosophie, 2/2004, Greenspan, P. S., Genes, Electrotransmitters, and Free Will (dostupno na internetu); Greenspan, P. S., Free Will and Genetic determinism (dostupno na internetu), Roth, G., Woruber durfen Hirnforscher reden – und in welcher Weise?, Deutsche Zeitschrift fur Philosophie, 2/2004.

11. недеља
предавање - Неуробиолошка натурализација интенционалности и ментално узроковање
Доц. др Драго Ђурић
Литература: Libet, B., Do We have Free Will, The Oxford Handbook of Free Will, (Ed. Kane, R.) Oxford 2002 и Journal of Consciousness Studies 6, 8-9/1999; Habermas, J., Freiheit und Determinismus, Deutsche Zeitschrift fur Philosophie, 6/2004; Flohr, H., Der Raum der Grunde, Deutsche Zeitschrift fur Philosophie, 5/2005. Roth, G., Gehirn, Grunde und Ursachen, Deutsche Zeitschrift fur Philosophie, 5/2005

12. недеља
предавање - Неуробиологија, проблем личног идентитета и одговорности
Доц. др Драго Ђурић
Литература: Roth, G., Fuhlen, Denken, Handeln – Wie das Gehirn unser Verhalten steuert, (поглавље: ’’Freier Wille, Verantwortlichkeit und Schuld,) Frankfurt a/M 2003; Luderssen, K., Andert die Hirnforschung das Strafrecht? и Krober, H.-L., Die Hirnforschung bleibt hinter dem Begriff strafrechtliche Verantwortlichkeit zuruck, обоје у: Hirnforschungen und Willensfreiheit, Frankfurt a/M 2004.

13. недеља
предавање - Дискусија поводом свих предавања
Проф. др Милош Арсенијевић, доц. др Миланко Говедарица, доц. др Драго Ђурић
↑↑↑