Филозофија

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Pregled savremene moralne epistemologije
Od njenih početaka kod Humea do njenih savremenih oblika

2. недеља
предавање - Searle i teorija institucionalnih činjenica

3. недеља
предавање - Razlozi i tipovi razloga

4. недеља
предавање - Eksternalizam i internalizam

5. недеља
предавање - Vrednosti i norme

6. недеља
предавање - Dihotomija izmedju vrednosti i činjenica

7. недеља
предавање - Odnos izmedju evaluacije i motivacije

8. недеља
предавање - Meta-etika i moralna epistemologija

9. недеља
предавање - Logika normi

10. недеља
предавање - Elementi moralne psihologije

11. недеља
предавање - Moralna i kvazimoralna osećanja

12. недеља
предавање - Analiza nekih najznačajnijih moralno relevantnih osećanja

13. недеља
предавање - Tipologija moralnih osećanja
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Bogata literatura iz moralne epistemologije i moralne psihogije sa kraja XX i početka XXI veka.
↑↑↑