Филозофија

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Nastanak etike u 5. veku pre n. e., distinkcija fizis-nomos,

2. недеља
предавање - Sofistički pokret, Sokrat,

3. недеља
предавање - Platon

4. недеља
предавање - Aristotel

5. недеља
предавање - Stoička i epikurejska etika u starom veku,

6. недеља
предавање - Nastanak hrišćanstva
Nastanak hrišćanstva i njegove filozofske veze sa antičkim korenima (Avgustin, Akvinski, itd.)

7. недеља
предавање - Teorije drustvenog ugovora, Hobbes, Locke; Humeova praktična filozofija,

8. недеља
предавање - Kantova moralna filozofija

9. недеља
предавање - Nastanak utilitarizma - Bentham i Mill

10. недеља
предавање - Dalji razvoj utilitarizma (Sidgwick), savremeni utilitarizam

11. недеља
предавање - Nastanak i razvoj metaetike

12. недеља
предавање - Nastanak novih etičkih pravaca, obnova etike vrlina i aristotelizma
(feministička etika, ekološki pristup)

13. недеља
предавање - Nastanak i razvoj primenjene etike, osnovna struktura primenjene etike
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Značajna dela iz istorije etike od antike do danas.
↑↑↑