Филозофија

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Увод
Увод; врсте кондиционала; кратак (безболни) увод у модалну логику

2. недеља
предавање - Увод у модалну логику
(Безболни) увод у модалну логику, наставак са претходног часа

3. недеља
предавање - прве теорије притивчињеничких кондиционала
Goodman и Parry

4. недеља
предавање - Стандардне теорије
минимална промена и апсолутна сличност/функција селекције Stalnaker 1968, 1984 главe 6 i 7

5. недеља
предавање - Стандардне теорије
минимална промена и апсолутна сличност/функција селекције Lewis 1973, главe 1 and 3

6. недеља
предавање - релативне теорије
релативне теорије: relativnost u odnosu na antecedens Pollock 1981, Bennett 2001

7. недеља
предавање - релативне теорије
релативне теорије, мала и максимална промена: Nute 1975a ili 1975b, Gabbay 1972 ili 1976

8. недеља
предавање - Кондиционали у релевантној логици
притивчињенички кондиционали у релевантној логици: Mares and Fuhrmann 1995

9. недеља
предавање - Значење кондиционала и контекст
кондиционали и контекст: Warmbrōd 1981,

10. недеља
предавање - Значење кондиционала и контекст
кондиционали и контекст: von Fintel 2001

11. недеља
предавање - Појам апсолутне сличности
шта је то апсолутна сличност? Lewis 1979, Djordjevic forthcoming

12. недеља
предавање - Индикативни кондиционали
Индикативни кондиционали Grice 1967, Strawson 1997 (Ifs and ), Edgington 1995

13. недеља
предавање - Индикативни кондиционали
Индикативни кондиционали Stalnaker 1975, Lewis 1976
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Lewis, David 1973 Counterfactuals, Cambridge, Harvard University Press.
Stalnaker, Robert 1984 Inquiry. Cambridge, Mass., Bradford Books, MIT Press
LouGoble, ed. 2001. (The Blackwell Guide to) Philosophical Logic. Oxford: Blackwell
Harper, William L., Stalnaker, Robert, and Pearce, Glenn, (eds.) Ifs: Conditionals, Belief, Decision, Chance, and Time Dordrecht: Reidel 1981
Hughes, G and Cresswell, M: A New Introduction to Modal Logic, Routledge 1996
Jonathan Bennett, A philosophical guide to conditionals, Oxford University Press 2003
Општа допунска литература
Chellas, Brian 1980 Modal Logic: An Introduction Cambridge University Press
Gabbay, D. M. and Guenthner, F. (eds.) Handbook of Philosophical Logic 2nd edition, Kluwer Academic Publishers 2002
Jackson, Frank (ed.) Conditionals Oxford University Press 1991.
Collins, J., Hall, N., and Paul, L. A. (eds.) 2004a Causation and Counterfactuals, MIT Press
↑↑↑