Филозофија

Курс:
Uvod u etiku
У оквиру предмета: Увод у етику
Предавачи: др Јован Бабићредовни професор
др Александар Добријевићдоцент
Тамара Плећаш
обавезни курс
Број бодова: 7.00
Циљ изучавања курса: Student treba da se upozna osnovnim pitanjima etike, glavnim etičkim teorijama, da dobije uvodnu informaciju o metaetici i o primenjenoj etici.
Предуслови за полагање: Za pohadjanje kursa nema posebih preduslova.
Облици наставе: se održava u letnjem semestru na prvoj godini studija. Jednom nedeljno drže se dva časa predavanja i jednom nedeljno dva časa vežbi. Na vežbama studenti sami savladavaju zadate tekstove i diskutuju o argumentima koji su u tim tekstovima izneti.
Обавезе студената: Studenti su obavezni da pohađaju predavanja i vežbe. Od studenata se očekuje da na ispitu znaju i ono što je bilo predmet predavanja.
Начин оцењивања рада и резултата: Test nakon završenog kursa, usmeni ispit po potrebi
План курса:

1. недеља
предавање - Priroda etičkog mišljenja i zaključivanja
Moral i etika. Odredjenje morala; Moral kao vrednosni kriterijum i kao socijalna činjenica.

2. недеља
предавање - Razgraničenje morala od drugih vrednosnih sfera
Razgraničenje morala od drugih vrednosnih sfera (prava, religije, politike, ekonomije, nauke). Podela etičkih teorija i njihovo preliminarno ispitivanje.

3. недеља
предавање - Metaetika
Metaetika – teorija značenja vrednosnih termina i iskaza.

4. недеља
предавање - Metaetika
Metaetika – teorija opravdavanja vrednosnih termina i iskaza

5. недеља
предавање - Počeci filozofije morala
Počeci filozofije morala; distinkcija fizis/nomos; Sokrat i sofisti. Konvencionalizam.

6. недеља
предавање - Kulturni i etički relativizam

7. недеља
предавање - Odnos religije i morala

8. недеља
предавање - Psihološki i etički egoizam

9. недеља
предавање - Klasični Utilitarizam – Bentam i Mil

10. недеља
предавање - Savremeni utilitarizam

11. недеља
предавање - Deontološka etika

12. недеља
предавање - Etika prima facie dužnosti, etika vrlina,

13. недеља
предавање - Primenjena etika, normativni principi, priroda moralne argumentacije
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Peter Singer, Uvod u etiku, četvrti deo (str. 235-393) i poglavlja 10, 37, 39, 42 i 46.
↑↑↑