Филозофија

Курс:
Морална епистемологија (докт.)
У оквиру предмета: Морална епистемологија
Предавачи: др Ненад Цекићредовни професор
др Јован Бабићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 20.00
Садржај курса: Pregled savremene moralne epistemologije, od njenih početaka kod Humea do njenih savremenih oblika - Searle i teorija institucionalnih činjenica, razlozi i tipovi razloga, eksternalizam i internalizam, vrednosti i norme, dihotomija izmedju vrednosti i činjenica, odnos izmedju evaluacije i motivacije, elementi moralne psihologije. Dalje praćenje razvoja metaetike koje dobija u intenzitetu ovih godina.
Циљ изучавања курса: Cilj predmeta je utvrdjivanje i proširivanje znanja iz moralne epistemologije za doktorande koji se usmeravaju na studije etike i koji će pisati doktorski rad iz oblasti etike.
Предуслови за полагање: Bez posebnih preduslova.
Облици наставе: Predavanja, seminari, kolokvijumi, domaći zadaci, timski projekti na specifičnim zadacima. Prorada relevantne literature.
План курса:

1. недеља
предавање - Pregled savremene moralne epistemologije
Od njenih početaka kod Humea do njenih savremenih oblika

2. недеља
предавање - Searle i teorija institucionalnih činjenica
-

3. недеља
предавање - Razlozi i tipovi razloga
-

4. недеља
предавање - Eksternalizam i internalizam
-

5. недеља
предавање - Vrednosti i norme
-

6. недеља
предавање - Dihotomija izmedju vrednosti i činjenica
-

7. недеља
предавање - Odnos izmedju evaluacije i motivacije
-

8. недеља
предавање - Meta-etika i moralna epistemologija
-

9. недеља
предавање - Logika normi
-

10. недеља
предавање - Elementi moralne psihologije
-

11. недеља
предавање - Moralna i kvazimoralna osećanja
-

12. недеља
предавање - Analiza nekih najznačajnijih moralno relevantnih osećanja
-

13. недеља
предавање - Tipologija moralnih osećanja
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Bogata literatura iz moralne epistemologije i moralne psihogije sa kraja XX i početka XXI veka.
J. Babić, "Metaetika"
Miller, Introduction to the Metaethics
↑↑↑