Филозофија

Курс:
Нормативна етика (мастер)
У оквиру предмета: Нормативна етика (мастер)
Предавачи: др Ненад Цекићредовни професор
др Јован Бабићредовни професор
др Александар Добријевићдоцент
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Normativno-etičke teorije se razlikuju, ponekad radikalno, u ishodu šta će konačno biti moralna ocena istog postupka. Neke od tih teorija su posebno udobne za specifične svrhe (npr. za donošenje teških odluka, ili za konačnu odlučivost, etc.) Predmet se otuda sastoji iz serije kurseva o posebnim normativno-etičkim teorijama, sa zajedničkim uvodnim delom koji obuhvata opšte karakteristike normativnosti i pretpostavke koje jedna teorija treba da zadovolji da bi bila dobra normativno-etička teorija. Opšti deo obuhvata manji, dok posebni deo obuhvata veći deo svakog kursa.
Циљ изучавања курса: Cilj je dvostruk: prvo, ovladavnje opštim znanjem o normativno-etičkim teorijama (Utilitarizam, Deontološka etika, Intuicionizam, Etika vrline, Doktrina dvostrukog učinka, etc.), i drugo, ovladavanje posebnim znanjem iz jedne od tih oblasti.
Предуслови за полагање: Nema posebnih uslova.
Облици наставе: Predavanja, seminari, vežbe, konsultacije, kolokvijumi.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Smart & Williams, Utilitaranism: For and Against
Sidwick, Methods of Ethics
Mil, Utilirizam
Bentham, Introduction to the Principles of the Morals and Legislation
I. Kant, Zasnivanje metafizike morala
I. Kant, Kritika praktičkog uma
J. Babić, Moral i naše vreme, 1-4
↑↑↑