Филозофија

Курс:
Етика (осн.)
У оквиру предмета: Етика
Предавачи: др Ненад Цекићредовни професор
др Јован Бабићредовни професор
др Александар Добријевићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 14.00
Садржај курса: Курс се састоји из три основне целине које су функционално повезане: 1) елемената историје етике (до 30%) 2) разматрања сличности и разлика различитих нормативно-етичких теорија (до 40%) 3) разматрања основних праваца и проблема у метаетици (до 30%).
Циљ изучавања курса: Циљ курса је презентовање релевантих филозофских учења из историје етике, презентација елемената главних нормативно-етичких теорија и приказ основних праваца и проблема из области метаетике.
Предуслови за полагање: Положен испит из Увода у етику; одслушан 6. семестар.
Облици наставе: 1) Усмена предавања 2) Семинарска саопштења 3) Расправа о главним питањима која су била предмет предавања и саопштења.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
A. Makintajer, Kratka istorija etike, poglavlja: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 16, 18
Platon, Odbrana Sokratova; Kriton; Država: knjiga II (374a – 383c), knjiga III (u celosti), knjiga IV (od 424a do kraja knjige), knjiga V (od 471c do kraja knjige), knjiga VI (od 508a do kraja knjige), knjiga VII (cela), knjiga IX (577c do kraja knjige), knjiga X (u celosti)
Aristotel, Nikomahova etika (knjige I, II i X).
Kant, Zasnivanje metafizike morala (naročito delovi koje nastavnik navede kao obavezne na nastavi ili one koj su teme seminarskih saopštenja).
Kant, Kritika praktičkog uma (naročito delovi koje nastavnik navede kao obavezne na nastavi ili one koj su teme seminarskih saopštenja).
Kant, I., „O tobožnjem pravu da se laže iz čovekoljublja“, Theoria 3/2011
J. Babić, “Kategorički imperativ i univerzalizacija”, Filozofske studije, XXIII (1991).
J. Babić, “Kantova koncepcija dužnosti”, Theoria 2/1991.
J. Babić, “Proizvoljnost i sloboda: Kantovo zasnivanje moralnog kriterija kao kategoričkog imperativa”, Filozofski godišnjak 5/1992.
J. Babić, Moral i naše vreme, poglavlja 1 i 4.
Mil, Utilitarizam (gl. 1, 2 i 4).
A. Donagan, “Utilitarizam i faktor neznanja”, Ideje 2-3/1980, ili u D. Jakovljević (prir.), Savremena filozofija morala.
I. Primorac, “Kazna i opšte dobro: Bentamova teorija kazne” (delovi I i II), Filozofske studije XII (1980).
I. Primorac, “Utilitarizam i kažnjavanje nevinih”, u knjizi Prestup i kazna.
I. Primorac, “Utilitaristička greška”, Gledišta 7-8/1974.
Don Lok, “ Zašto su utilitaristi ubili predsednika Kenedija?”, Ideje 2-3/1980 ili u: D. Jakovljević (prir.), Etika (ogledi iz primenjene etike).
S. Stojanović, Savremena meta-etika (preporučeno: poglavlja o Muru, Raselu, Vestermarku i Stivensonu)
Mur, Principi etike, paragrafi 6-16, 26-29, 36-49.
J. Rawls, "Dva pojma pravila", Gledišta 3-4/1985, ili u D. Jakovljević (prir.) Savremena filozofija morala.
Č. Stivenson, “Priroda etičkog razilaženja”, Ideje 3-4/1979, ili u: D. Jakovljević (prir.), Etika.
Č. Stivenson, “Ubeđivačke definicije”, Treći program, zima 1977, ili u: D. Jakovljević (prir.), Savremena filozofija morala.
J. Babić, “Serlova teorija govornih akata i jeste-treba pitanje, Filozofske studije IX (1977).
J. Mackie (Dž. Meki), Etika, str. 34-38
J. D. Mabbot, Uvod u etiku, poglavlje 2, str. 27-34.
Singer, P. Uvod u etiku: Etika u antičkoj Grčkoj (poglavlje 10); Metod i moralna teorija (42).
V. Pavićević, Osnovi etike, II deo, glave: I, III, IV, V, VIb, VIc, VIII, X, XIV, tačka 7.
N. Cekić: Metaetika (pravci i problemi:): poglavlja 1 i 2 u celosti ; poglavlje 3, zaključno sa odeljkom 3.3.2.); poglavlje 4, zaključno sa odeljkom 4.5.1.; poglavlje 5. do odeljka 5.1.2.1., odeljci 5.2. – 5-3., odeljak 5.4 i 5.4.1.1 do “Harmanovog izazova”, odeljak 5.4.2 sa pododeljcima, do 5.4.2.2., odeljak 5.5..
Dž. L. Ten, „Džimova utilitaristička misija“, Theoria 3/2011
K. Čavoški, Filozofija otvorenog društva, gl. II.
F. Rafael – E. Monk (prir.), Veliki filozofi, studije o Sokratu i Platonu.
J. Babić, „Etika i moral“, Theoria 2/2008.
J. Babić, ”Sreća i moral”, Filozofski godišnjak 20/2007.
J. Babić, ”Dobra volja”, Theoria 4/2007.
↑↑↑