Филозофија

Курс:
Мета-етика (мастер)
У оквиру предмета: Мета-етика
Предавачи: др Ненад Цекићредовни професор
др Јован Бабићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Историјат расправе о натуралистичкој грешци - од Џ.Е. Мура до данас. Традиционални и савремени когнитивизам (неонатурализам и неоинтуиционизам). Традиционални и савремени не-когнитивизам. "Нови" реализам. Квазиреализам. Теорија институционалних чињеница.Елементи епистемологије морала.
Циљ изучавања курса: Представљање историје метаетике. Представљање савремених метаетичких проблема који су предмет расправе крајем 20. и почетак 21. века
Предуслови за полагање: Уписане мастер студије одговарајућег усмерења.
Облици наставе: Предавања Семинарска саопштења Семинарскке расправе о релевантним проблемима изнетим на предавањима и у саопштењима.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Ч. Стивенсон, “Природа етичког разилажења”, Идеје 3-4/1979
Ч. Стивенсон, “Убеђивачке дефиниције”, Трећи програм, зима 1977.
Јован Бабић, "Метаетика", Теорија 1-2/2006
W. D. Hudson, Modern Moral Philosophy
A. Miller, An Introduction to Contemporary Metaethics, гл. 1-6, 8
Општа допунска литература
Hare, R.M.,Freedom and Reason
W.D Hudson, The Is-Ought Question
Hare, R. M., Language of Morals
W.D. Hudson, A Century of Moral Philosophy
С. Стојановић, Савремена мета-етика, гл. 1-3, 5-11 и Закључак.
Ј. Бабић, “Серлова теорија говорних аката и јесте-треба питање, Филозофске студије IX (1977).
↑↑↑