Филозофија

Курс:
Сазнајна вредност и сазнајна динамика (мастер)
Предавачи: др Војислав Божичковићредовни професор
др Александра Зорићдоцент
др Миљана Милојевићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Imati indeksičko verovanje (t.j. propizicionalni stav) relevantne vrste znači biti u mentalnom stanju izvesne saznajne vrednosti. Biti u takvoj vrsti stanja u datom trenutku zahteva, pokazaće se, od subjekta da ima sposobnost da bude u takvom stanju ili više takvih stanja tokom vremena, t.j., da je sposban za retenciju verovanja. Obrnuto, zadržati verovanje (t.j. propozicionalni stav) znači biti u mentalnom stanju izvesne saznajne vrednosti ili prolaziti kroz niz takvih stanja. Saznajna vrednost i retencija verovanja (t.j. propozicionalnog stava) u pogledu relevantnih indeksičkih verovanja, onako kako se time bavi saznajna dinamika, su na taj način medjusobno povezane i osnovni cilj ovog kursa je da se ispita i ustanovi priroda ove veze. To, naravno, zahteva i objašnjenje kako toga šta to znači biti u odgovarajućem mentalnom stanju izvesne saznajne vrednosti tako i toga šta to znači zadržati odgovarajuće verovanje.
Циљ изучавања курса: Upoznavanje sa osnovnim problemima saznajne dinamike i pitanja o saznajnoj vrednosti i savladavanje glavnih argumenata u prilog postojećih stanovišta.
Предуслови за полагање: Završene osnovne studije.
Облици наставе: Predavanja su praćena praktičnim vežbama u vidu diskusija o pročitanim tekstovima koji prate predavanja, kao i pisanjem odgovarajućih eseja.
План курса:

1. недеља
предавање - Pojam saznajne vrednosti
H. Wettstein: ‘Has semantics rested on a mistake?’, The Journal of Philosophy, LXXXIII (4), 1986, 185-209

2. недеља
предавање - Saznajna vrednost i semantika
H. Wettstein: ‘Cognitive Significance Without Cognitive Content’

3. недеља
предавање - Pojam saznajne dinamike
J. Perry: ‘Cognitive significance and new theories of reference’, J. Perry, The Problem of the essential Indexical and Other Essays, Oxford, 1993

4. недеља
предавање - Saznajna vrednost kao nosilac saznajno dinamičkog procesa
G. Frege: ‘Thoughts’, G. Frege, Logical Investigations, Blackwell, Oxford, 1977

5. недеља
предавање - Referencijalna teorija, saznajni značaj i dinamika
D. Kaplan ‘Demonstratives’, Almog, Perry, Wettstein (ur.), Themes from Kaplan, Oxford, 1989, delovi

6. недеља
предавање - Kaplan i problem saznajne dinamike
D. Kaplan ‘Demonstratives’, Almog, Perry, Wettstein (ur.), Themes from Kaplan, Oxford, 1989, delovi

7. недеља
предавање - Evansov pokušaj rešenja problema saznajne dinamike
G. Evans: ‘Understanding demonstratives’, G. Evans, Collected Papers, Oxford, 1985

8. недеља
предавање - Vrline i slabosti rešenja Evansovog problema saznajne dinamike
J. Branquinho: ‘The problem of cognitive dynamics’, Grazer Philosophische Studien, 56, 1999, 29-56

9. недеља
предавање - Uloga memorije u rešenju problema saznajne dinamike
J. Perry: ‘Rip Van Winle and other characters’, J Dokic (ur.), Cognitive Dynamics, European Review of Philosophy 2, Stanford, 1997

10. недеља
предавање - Nosioci saznajno dinamičkog procesa kao epistemički neprozirni
G. Evans: ‘Understanding Demonstratives’, G. Evans, Collected Papers, Oxford, 1985

11. недеља
предавање - Epistemička neprozirnost i misli de re
J. McDowell ‘De Re Sesnses’, The Philosophical Quarterly, 34 (136), 1984, 283-294

12. недеља
предавање - Neosnovanost podele psiholoških sadržaja na široke i uske
J. McDowell: ‘Singular Thought and the Extent of Inner Space’, P. Pettit and J. McDowell, eds., Subject, Thought and Content, Oxford University Press, Oxford, 1986

13. недеља
предавање - Neosnovanost Kaplanovsko-Perijevskog rešenja problema saznajne vrednosti
V. Bozickovic: ‘Do Characters Play a Cognitve Role?’, Philosophical Psychology, 18 (2), 2005, 219-229

14. недеља
предавање - Neo-fregeovsko rešenje ovih problema kao zadovoljavajuće
G. Evans: The Varieties of Reference, Oxford, 1982, delovi; M. Luntley: ‘Dynamic thoughts and empty minds’, J Dokic (ur.), Cognitive Dynamics, European Review of Philosophy 2, Stanford, 1997

15. недеља
предавање - Sumiranje rezultata
Vojislav Bozičković, Cognitive Dynamics and Cognitive Significance, Institut za filozofiju filozofskog fakulteta u Beogredu, Beograd, 2007.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
H. Wettstein: ‘Has semantics rested on a mistake?’, The Journal of Philosophy, LXXXIII (4), 1986, 185-209
H. Wettstein: ‘Cognitive Significance Without Cognitive Content’
J. Perry: ‘Cognitive significance and new theories of reference’, J. Perry, The Problem of the essential Indexical and Other Essays, Oxford, 1993
G. Frege: ‘Thoughts’, G. Frege, Logical Investigations, Blackwell, Oxford, 1977
D. Kaplan ‘Demonstratives’, Almog, Perry, Wettstein (ur.), Themes from Kaplan, Oxford, 1989, delovi
D. Kaplan ‘Demonstratives’, Almog, Perry, Wettstein (ur.), Themes from Kaplan, Oxford, 1989, delovi
G. Evans: ‘Understanding demonstratives’, G. Evans, Collected Papers, Oxford, 1985
J. Branquinho: ‘The problem of cognitive dynamics’, Grazer Philosophische Studien, 56, 1999, 29-56
J. Perry: ‘Rip Van Winle and other characters’, J Dokic (ur.), Cognitive Dynamics, European Review of Philosophy 2, Stanford, 1997
J. McDowell ‘De Re Sesnses’, The Philosophical Quarterly, 34 (136), 1984, 283-294
J. McDowell: ‘Singular Thought and the Extent of Inner Space’, P. Pettit and J. McDowell, eds., Subject, Thought and Content, Oxford University Press, Oxford, 1986
V. Bozickovic: ‘Do Characters Play a Cognitve Role?’, Philosophical Psychology, 18 (2), 2005, 219-229
G. Evans: The Varieties of Reference, Oxford, 1982, delovi; M. Luntley: ‘Dynamic thoughts and empty minds’, J Dokic (ur.), Cognitive Dynamics, European Review of Philosophy 2, Stanford, 1997
Vojislav Božičković, Cognitive Dynamics and Cognitive Significance, Institut za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, Beograd, 2007.
↑↑↑