Филозофија

Курс:
Филозофија језика (осн.)
У оквиру предмета: Филозофија језика
Предавачи: др Војислав Божичковићредовни професор
др Живан Лазовићредовни професор
др Машан Богдановскиванредни професор
др Миљана Милојевићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Обухваћене су следеће теме: Фрегеова теорија значења, Раселова теорија дескрипција, теорија формалне семантике, интенционалистичка теорија значења, узрочна теорија значења, теорија о говорним актима, значење и контекст. На вежбама, студенти анализирају текстове и дискутују проблеме, артгументе и становишта која су релевантнеа за теме обрађене на предавањима.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са основним темама и проблемима из филозофије језика као једне од најважнијих филозофских дисциплина у савременој филозофији.
Предуслови за полагање: Нема посебних предуслова
Облици наставе: На предавањима се проблемским путем представљају релевантна питања филозофије језика, док се на вежбама студенти активно укључују у дискусије о овим питањима.
План курса:

1. недеља
предавање - Предмет филозофије језика

1. недеља
вежбе - Предмет филозофије језика

2. недеља
предавање - Истина и значење

2. недеља
вежбе - Истина и значење

3. недеља
предавање - Да ли су референцијалне улоге довољне?

3. недеља
вежбе - Да ли су референцијалне улоге довољне?

4. недеља
предавање - Смисао и референција

4. недеља
вежбе - Смисао и референција

5. недеља
предавање - Теорија дескрипција сингуларних термина

5. недеља
вежбе - Теорија дескрипција сингуларних термина

6. недеља
предавање - Мањкавост теорија дескрипција

6. недеља
вежбе - Мањкавост теорија дескрипција

7. недеља
предавање - Референцијализам

7. недеља
вежбе - Референцијализам

8. недеља
предавање - Каузална теорија властитих имена

8. недеља
вежбе - Каузална теорија властитих имена

9. недеља
предавање - Општи термини

9. недеља
вежбе - Општи термини

10. недеља
предавање - Каузална теорија општих термина

10. недеља
вежбе - Каузална теорија општих термина

11. недеља
предавање - Теорија истине као теорија значења

11. недеља
вежбе - Теорија истине као теорија значења

12. недеља
предавање - Комуникационе намере

12. недеља
вежбе - Комуникационе намере

13. недеља
предавање - Конвенције и интенције

13. недеља
вежбе - Конвенције и интенције

14. недеља
предавање - Перформативи и констативи

14. недеља
вежбе - Перформативи и констативи

15. недеља
предавање - Резиме курса

15. недеља
вежбе - Резиме курса
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Лазовић, Павковић, прир., Огледи о језику и значењу, Филозофско друштво Србије, Београд 1992.
Michael Devitt, Kim Sterelny, Језик и стварност - увод у филозофију језика, Крузак, Загреб, 2002.
↑↑↑