Филозофија

Курс:
Филозофија права (осн.)
У оквиру предмета: Филозофија права
Предавачи: др Јован Бабићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Filozofija prava je oblast izmedju etike, političke filozofije, i epistemologije. Priroda pravnih normi, koje povlače specifičnu vrstu obaveznosti, je drugačija i od običajnih normi i od moralnih normi, i takodje je zasnovana na specifičnoj vrsti saglasnosti bez koje ne može biti njihovog važenja (nego se pravo pretvara u nasilje). Izvor ove normativne snage je kompleksan, i zato imamo dve osnovne teorije, ili pravca, u filozofiji prava: teoriju prirodnih prava (prema kojoj se pravo konačno zasniva u moralu, u vrednosti pravde) i pravni pozitivizam (prema kome je pravo izraz odluke zakonodavne volje o tome šta je konačno ono dobro koje treba i mora da se zaštiti pravnim normama). Iz ovoga proizlazi ceo niz važnih pitanja od velikog moralnog, političkog i životnog značaja, i specifičnost tih pitanja dodaje na razudjenost problematike koja se izučava u filozofiji prava.
Циљ изучавања курса: Cilj je ovladavanje znanjem o osvnovnim stavkama filozofije prava, svrsi prava, izvoru pravne obaveze, odnosu prava i morala, važenju pravnih normi, etc.
Предуслови за полагање: Opšti uslov za izborni kurs na ovom nivou.
Облици наставе: Predavanja, vežbe, konsultacije, domaći zadaci, diskusije, etc.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
G. Radbruh, Filozofija prava
H. Hart, Pojam prava
Ronald Dworkin, Taking Rights Seriously
J. Feinberg, Harm to Others
I. Primorac, Prestup i kazna
↑↑↑