Филозофија

Курс:
Методика наставе филозофије са основама филозофије образовања 2 (осн.)
Предавачи: др Љиљана Раденовићванредни професор
др Воин Милевскидоцент
изборни курс
Број бодова: 9.00
Садржај курса: Sadržaj predemeta: filozofija obrazovanja u okvirima analitičke i kontinentalne filozofije; kritičko misljenje i obrazovanje; epistemologija i obrazovanje; filozofija društvenih nauka i obrazovanje; moralno obrazovanje
Циљ изучавања курса: Da se studenti četvrte godine upoznaju sa nekim od centralnih pitanja filozofije obrazovanja.
Предуслови за полагање: Za ovaj predmet potrebno je imati položene predmete iz prve i druge godine studija filozofije.
Облици наставе: Jednom nedeljno drže se dva časa predavanja i jednom nedeljno dva časa vežbi.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
I. Kant, Vaspitavanje dece
Dž. Duji, Pedagogika i demokratija
Ž.Ž. Ruso, Emil
↑↑↑