Филозофија

Курс:
Методика наставе филозофије са основама филозофије образовања 1 (осн.)
Предавачи: др Љиљана Раденовићванредни професор
др Воин Милевскидоцент
изборни курс
Број бодова: 9.00
Садржај курса: Uloga filozofije u postizanju vrline i sreće kod Platona i Aristotela; uloga filozofije u zasnivanju nauka (novi vek); ciljevi filozofije u okvirima analitičke filozofije; ciljevi filozofije i odnos filozofije i nauka izvan analitičke filozofije (20. vek)
Циљ изучавања курса: Da se studenti četvrte godine upoznaju sa istorijski značajnim pozicijama u pogledu ciljeva filozofije.
Предуслови за полагање: Za ovaj predmet potrebno je imati položene predmete iz prve i druge godine studija filozofije.
Облици наставе: Jednom nedeljno drže se dva časa predavanja i dva časa vežbi.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Platon, “Protagora”
Platon, “Država”, knjiga 6
F. Bacon, “Novi organon”, kniga 1
R. Descartes, “Rasprava o metodi” (1, 2, 3), “Meditacije” (1,2)
I. Kant, “Kritika čistog uma” (Uvod)
R. Carnap, “Prevladavanje metafizike logičkom analizom jezika”.
Russell, “Granice filozofske spoznaje”, B. Russell, “Vrijednost filozofije”
L. Wittgenstein, “Filozofska istraživanja”, (1-17)
F. Waismann, “Kako shvatam filozofiju”
K. Popper, “Kako vidim filozofiju”, P. Frank, “Lanac koji povezuje znanost sa filozofijom”
E. Husserl, “Kriza evropskih nauka” (1. poglavlje)
P. Feyerabend, “Kako zaštiti društvo od nauke”
↑↑↑