Филозофија

Курс:
Филозофија психологије и филозофија образовања (докт.)
Предавачи: др Љиљана Раденовићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Istorija kognitivnih nauka i psihologije: bihejviorizam, um kao kompjuter, um kao veštačka mreža, dinamički sistemi, nativizam i empirizam u savremenoj razvojnoj psihologiji Socijalne i kulturne teorije: pragmatizam i obrazovanje, kritička teorija i kritička pedagogija, postmodernizam i poststrukturalizam, Politika i obrazovanje: liberalizam i komunitarizam, obrazovanje i slobodno tržište Filozofija i obrazovanje: uloga kritičkog misljenja u obrazovanju Moralno obrazovanje
Циљ изучавања курса: Da se studenti upoznaju sa osnovnim temama i pitanjima filozofije psihologije i filozofije obrazovanja
Предуслови за полагање: Nema uslova
Облици наставе: Pet časova predavanja i seminara jednom nedeljno
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
“Language Instinct”. S. Pinker
“Mindware: An introduction to the philosophy of Cognitive Science” by Andy Clark
“Minds, Brains, and Computers – The foundations of Cognitive Science: an Anthology” edited by D.D. Cummins & R. Cummins
The Blackwell Guide to the Philosophy of Education, Edited by Nigel Blake, Paul Smeyers, Richard Smith, and Paul Standish
↑↑↑