Филозофија

Курс:
Нормативна етика (мастер) (мастер)
У оквиру предмета: Нормативна етика (мастер)
Предавачи: др Ненад Цекићредовни професор
др Јован Бабићредовни професор
др Александар Добријевићдоцент
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Normativno-etičke teorije se razlikuju, ponekad radikalno, u ishodu šta će konačno biti moralna ocena istog postupka. Neke od tih teorija su posebno udobne za specifične svrhe (npr. za donošenje teških odluka, ili za konačnu odlučivost, etc.) Predmet se otuda sastoji iz serije kurseva o posebnim normativno-etičkim teorijama, sa zajedničkim uvodnim delom koji obuhvata opšte karakteristike normativnosti i pretpostavke koje jedna teorija treba da zadovolji da bi bila dobra normativno-etička teorija. Opšti deo obuhvata manji, dok posebni deo obuhvata veći deo svakog kursa.
Циљ изучавања курса: Cilj je dvostruk: prvo, ovladavnje opštim znanjem o normativno-etičkim teorijama (Utilitarizam, Deontološka etika, Intuicionizam, Etika vrline, Doktrina dvostrukog učinka, etc.), i drugo, ovladavanje posebnim znanjem iz jedne od tih oblasti.
Предуслови за полагање: Nema posebnih uslova.
Облици наставе: Predavanja, seminari, vežbe, konsultacije, kolokvijumi.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
I. Kant, Zasnivanje metafizike morala, Beograd 1981
I. Kant, Kritika praktičkog uma, Beograd 1979
J. Babić, Moral i naše vreme (poglavlja 1-4), Beograd 2005
J. Bentham, Introduction to the Principles of the Morals and Legislation, Oxford 1907
Dž. S. Mil, Utilitarizam, Beograd 2003
H. Sidgwick, Methods of Ethics (7th edition), London 1907
J. J. Smart & B. Williams, Utilitaranism: For and Against, Cambridge 1973
↑↑↑