Филозофија

Курс:
Примењена етика (осн.)
У оквиру предмета: Примењена етика
Предавачи: др Ненад Цекићредовни професор
др Јован Бабићредовни професор
др Александар Добријевићдоцент
др Милијана Ђерићнаучни сарадник
изборни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Kurs iz bioetike će se nuditi u letnjem semestru, poslovna, ekološka i kompjuterska etika će se raditi po literaturi koje će se utvrditi za svaku od ovih oblasti posebno. Kurs iz bioetike bavi se standardnim bioetičkim pitanjima: normativne pretpostavke, abortus, eutanazija, smrt, nove tehnike humane reprodukcije, kloniranje, poboljšanje, informisani pristanak, pitanja autonomije, paternalizma, i pravde u pitanjima života i smrti.
Циљ изучавања курса: Cilj kursa je utvrđivanje i znatno proširivanje znanja iz primenjene etike, uže oblasti: Bioetika, Poslovna etika, Ekološka etika, Kompjuterska etika.
Предуслови за полагање: Bez posebnih uslova.
Облици наставе: 1) Usmеnа prеdаvаnjа 2) Sеminаrskа sаоpštеnjа 3) Rаsprаvа о glаvnim pitаnjimа kоја su bilа prеdmеt prеdаvаnjа i sаоpštеnjа. 4) Konsultacije
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Pens, Klasični slučajevi medicinske etike
Singer, Praktična etika
J. Babić, Moral i naše vreme (poslednje tri glave)
Rakić/Mladenović/Drezgić, Bioetika (pojedine glave)
↑↑↑