Филозофија

Курс:
Филозофија логике II (докт.)
У оквиру предмета: Филозофија логике II
Предавачи: др Александра Зорићдоцент
др Милош Аџићдоцент
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Напомена: На курсу се неће обрађивати све теме које су наведене у силабусу, већ само неке од њих.
Циљ изучавања курса: Студент треба да се упозна са неким важним филозофским проблемима у вези са логиком и основама математике. Ови проблеми често воде неким од најважнијих питања филозофије језика и филозофије духа, а инспирисани су филозофски најзанимљивијим гранама логике и математике: теоријом доказа, теоријом скупова, теоријом категорија итд.
Предуслови за полагање: Нема услова
Облици наставе: Предавања
План курса:

1. недеља
предавање - Дамет

2. недеља
предавање - Генцен и доказно-теоријска семантика

3. недеља
предавање - Квајн

4. недеља
предавање - Чомски

5. недеља
предавање - С. Пинкер

6. недеља
предавање - Грајс

7. недеља
предавање - Гич

8. недеља
предавање - Мартин-Лефова теорија типова

9. недеља
предавање - Логика и природни језик

10. недеља
предавање - Екстензионално и интензионално у теорији значења

11. недеља
предавање - Именовање, тврђење и дедуковање

12. недеља
предавање - Лајбниц о логици

13. недеља
предавање - Гедел о логици
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Dummett, M. Frege: Philosophy of Language, Harvard University Press, 1993. van Heijenoort, J. From Frege To Gödel: A Source Book in Mathematical Logic, 1879-1931. Harvard University Press; reprinted with corrections, 1977., Goble, L. The Blackwell Guide to Philosophical Logic, Wiley-Blackwell, 2001.
↑↑↑