Филозофија

Курс:
Латинска филозофска лектира 1
Предавачи: др Драгана Димитријевићванредни професор
др Љиљана Раденовићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: -
Циљ изучавања курса: -
Предуслови за полагање: -
Облици наставе: -
Начин оцењивања рада и резултата: -
↑↑↑