Филозофија

Једна област примењене етике
Предавачи: др Јован Бабићредовни професор
др Александар Добријевићдоцент
изборни предмет
Број бодова: 20.00
Начин полагања: Семинарски радови, писмени тестови у разним облицима, индивидуалне и тимске презентације, усмени испит по потреби.
Постојећи курсеви:
↑↑↑