Филозофија

Историја филозофије IIa (Средњовековна и модерна филозофија)
Предавачи: др Владан Ђорђевићванредни професор
др Милош Вулетићдоцент
Саша Поповићасистент
обавезни предмет
Број бодова: 7.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑