Филозофија

Предавачи: др Драгана Павловић-Бренеселовићредовни професор у пензији
др Лидија Радуловићванредни професор
др Милан Станчићванредни професор
Заједнички предмети, Изборни предмети
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Драгана Павловић-Бренеселовићредовни професор у пензији
др Лидија Радуловићванредни професор
др Милан Станчићванредни професор
Заједнички предмети, Изборни 1
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Драгана Павловић-Бренеселовићредовни професор у пензији
др Лидија Радуловићванредни професор
др Милан Станчићванредни професор
Заједнички предмети, Изборни 1
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Драгана Павловић-Бренеселовићредовни професор у пензији
др Лидија Радуловићванредни професор
др Милан Станчићванредни професор
Заједнички предмети, Изборни предмет 2
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Драгана Павловић-Бренеселовићредовни професор у пензији
др Лидија Радуловићванредни професор
др Милан Станчићванредни професор
Модул - наставник социологије, Модул - наставник социологије / изборни
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Драгана Павловић-Бренеселовићредовни професор у пензији
др Лидија Радуловићванредни професор
др Милан Станчићванредни професор
Заједнички предмети, Изборни предмети
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Драгана Павловић-Бренеселовићредовни професор у пензији
др Лидија Радуловићванредни професор
др Милан Станчићванредни професор
Заједнички предмети, Изборни предмет мастера 1
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑