Филозофија

22
 
Мар
 
2017
Одбрана докторске дисертације „Да ли је идеал делиберативне демократије остварив? Институционалне претпоставке јавне делиберације“ Миљанa Милисављевићa

Универзитет у Београду
Филозофски факултет
22.03.2017.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Обавештавамо заинтересоване да ће кандидат Миљан Милисављевић дана 28.03.2017. године у 16.00 часова, у свечаној сали Факултета „Драгослав Срејовић“, бранити своју докторску дисертацију под насловом „Да ли је идеал делиберативне демократије остварив? Институционалне претпоставке јавне делиберације“.

 

↑↑↑