Институт за етнологију и антропологију - Запослени

ЗАПОСЛЕНИ ИНСТИТУТА

др Драгана Антонијевић, редовни професор, управник Института

др Љубица Милосављевић, научни сарадник, секретар Института


др Ана Банић Грубишић, научни сарадник

др Владимира Илић, научни сарадник

др Ивана Гачановић, научни сарадник

др Марија Брујић, научни сарадник

др Марија Ајдук, научни сарадник

др Марко Пишев, научни сарадник

др Младен Стајић, научни сарадник

др Нина Куленовић, научни сарадник

↑↑↑