Центар за теорију историје - Трибина

Трибина

Осмишљена као примарни канал комуникације са стручном, али и са широм јавношћу, Трибина Центра за теорију историје организује предавања, разговоре о новим публикацијама и друге јавне активности посвећене промоцији теоријске мисли и развијању културе интердисциплинарног дијалога у нашој академској заједници.

април 2017.
  • „Житије као историјски извор? (Књижевност и историографија)“ - др Ирена Шпадијер, Филолошки факултет, Београд
март 2017.

Циклус предавања „Ad Fontes online“ (у сарадњи са Балканолошким институтом САНУ)

  • „Historical Geography in the Digital Age: Connecting sources and literature to interactive maps“ – др Јохан Олфелт (Johan Åhlfeldt), Универзитет Лунд, Шведска

  • „Дигитална дипломатика у теорији и пракси: Пример портала Monasterium“ – др Жарко Вујошевић, Филозофски факултет, Београд

  • „Doing digital diplomatics in monasterium.net: Images, diplomatic discourse and indexing“ – др Георг Фогелер (Georg Vogeler), Универзитет у Грацу, Аустрија
↑↑↑