Историја

 • Istorija stare Grčke
  Grčka epigrafika
  Društvena istorija antičkog sveta
  Maloazijski kultovi od hetskog do pozno rimskog perioda
 • 1977 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 1982 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: РОПСТВО У РЕПУБЛИЦИ МАКЕДОНИЈИ У ДОБА ПРИНЦИПАТА)
 • 1990 - одбрана докторске дисертације - Филозофски факултет у Београду
  (тема: МАЛОАЗИЈСКИ КУЛТОВИ И СВЕСТ О ГРЕХУ-ПРИЛОГ ИСТОРИЈИ ДРРШТВЕНОГ МЕНТАЛИТЕТА У ДОБА РИМСКОГ ЦАРСТВА)
 • (1993 - 1995) Philosophische Fakultat Koln, Institut fur Altertumskunde
 • (1997 - 1998) Center for Hellenic Studies, Washington, D.C.
 • (2003 - 2003) Hebrew University in Jerusalem, Institute for Advanced Studies
 • (2004 - 2006) Oxford University (Lexicon of Greek Personal Names)
 • 2003 - редовни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА СТАРОГ ВЕКА)
 • 1996 - ванредни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА СТАРОГ ВЕКА)
 • 1991 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА СТАРОГ ВЕКА)
 • 1983 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА СТАРОГ ВЕКА)
 • 1979 - асистент-приправник - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА СТАРОГ ВЕКА)
 • 2001 -  2002 -  Историја старог века
  Филозофски факултет Универзитета у Никшићу, Никшић, Црна Гора (гостујући професор)
 • 2008 -  2009 -  Историја старог Истока, Историја старе Грчке, Историја хеленистичког периода, Историја Рима
  Филозофски факултет Универзитета у истчном Сарајеву, Пале, Босна и Херцеговина (гостујући професор)
 • 2007 -  2009 - Univerzitet u Beogradu  (Veće naučnih oblasti društveno-humanističkih nauka)
 • 2006 -  2009 - Филозофски факултет у Београду  (управник центра)
 • 2017 -  Члан редакције часописа "Жива антика" (Скопље)  (чланство)
 • 2001 -  2005 - Društvo i institucije centralnog Balkana u antičko doba
  Filozofski fakultet (rukovodilac projekta)
 • 2006 -  2011 - Proces helenizacije i romanizacije na tlu Balkana i susednih oblasti u helenističkom i rimskom periodu
  Filozofski fakultet (rukovodilac projekta)
 • 2002 -  2006 - Lexicon of Greek Personal Names
  University of Oxford, British Academy of Arts and Sciences (urednik)
 • 2007 -  2010 - History and Epigraphy of the Cayster valley in Antiquity
  Österreichische Akademie der Wissenschaften, Kleinasiatische Kommission (rukovodilac)
 • 2011 -  2018 - “Градски живот у антици: експанзија урбане цивилизације на централном Балкану од хеленистичког до позно римског доба“
  Филозофски факултет (Руководилац пројекта)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑