Историја

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Развој рударства и његов значај за настанак насеља
Литература: С. Ћирковић- Д. Ковачевић - Р. Ћук, Старо српско рударство, Београд 2002.

2. недеља
предавање - Развој трговине и мреже путева
Литература: М. Динић, Средњовековна дубровачка караванска трговина; Г. Шкриванић, Путеви у средњовековној Србији.

3. недеља
предавање - Типологија насеља - град, трг, село и катун
Литература: Лексикон српског средњег века, Београд 1999.

4. недеља
предавање - Градска насеља и њихова типологија
Литература: Д. Ковачевић-Којић, Градска насеља средњов. Босне; Д. Ковачевић-Којић, Градски живот у средњов. Србији и Босни (14-15.век), Београд 2007.

5. недеља
предавање - Тргови
Литература: Р. Ћук, Каравенске станице и тргови у Полимљу, Милешевски записи 2; 12. С. Ћирковић, Пријепоље у средњем веку, Сеоски дани Сретена Вукосављевића 3 (1976), 211-223.

6. недеља
предавање - Жупе и села
Литература: Ст. Новаковић, Село; С.Мишић, Територијално-управна организација Полимља (12-14) век, у: Краљ Владислав и Србија 13. века, 73-87.

7. недеља
предавање - Планине и катуни
Литература: М. Благојевић, Планине и пашњаци у средњовековној Србији; радови из Симпозијума о средњовековном катуну.

8. недеља
предавање - Насељеност Србије
Литература: С. Мишић, Насељеност Полимља у средњем веку, Милешевски записи 6 (2005) 63-87.

9. недеља
предавање - Однос насељености и привредног развоја
Литература: С. Мишић, Градови и тргови горњег Полимља у средњем веку - проблем деурбанизације и урбанизације, Милешевски записи 7 (2006) 119-125; С. Ћирковић, Неостварена аутономија, у: Работници, Војници, Духовници.

10. недеља
предавање - Утицај политичких прилика на становништво
Литература: ИСН 2; Ј. Калић, Београд у средњем веку, Београд 1967. С. Ћирковић, Голубац у средњем веку, Пожаревац 1968.

11. недеља
предавање - Етничка и верска структура
Литература: С. Ћирковић, Работници, војници, духовници, Београд 1995.
↑↑↑