Историја

Курс:
Историја српског народа (16. – 18. века) - општи курс
Предавачи: др Данко Леовацванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 9.00
Садржај курса: Кроз предавања и вежбе студенти се упознају с основним проблемима из српске историје од почетка 16. до краја 18. века, уводе се у методологију рада с изворима за изучавање ове проблематике и вежбају научном стилу изражавања својих истраживачких закључака.
Циљ изучавања курса: Стицање основних знања из историје српског народа од почетка 16. до краја 18. века, обрада појединих проблeма српске историје на основу историјских извора и овладавање методологијом утврђивања историјских чињеница.
Предуслови за полагање: Нема посебних предуслова.
Облици наставе: Предавања - 2 часа недељно Вежбе - 2 часа недељно
Обавезе студената: Редовно похађање наставе, израда најмање два семинарска рада, њихово усмено излагање на часу и учествовање у расправи после излагања. Семинарске радове студенти израђују на основу извора и литературе, којe ће добити приликом поделе задужења.
Начин оцењивања рада и резултата: Завршна оцена састоји се од оцене семинарских радова и оцене на завршном усменом испиту.
План курса:

1. недеља
предавање - Уводно предавање

1. недеља
вежбе - Уводни час

2. недеља
предавање - Турска освајања и управна подела јужнословенског простора

2. недеља
вежбе - Обрада турских законских прописа за рају

3. недеља
предавање - Правни положај и пореске обавезе српског становништва

3. недеља
вежбе - Анализа пореских обавеза раје на основу турских пореских пописа

4. недеља
предавање - Правни положај и пореске обавезе српског становништва

4. недеља
вежбе - Власи – њихова права и обавезе

5. недеља
предавање - Демографске прилике и преобликовање српског етничког простора

5. недеља
вежбе - Власи – њихова права и обавезе

6. недеља
предавање - Демографске прилике и преобликовање српског етничког простора

6. недеља
вежбе - Срби у турској војној служби

7. недеља
предавање - Српска православна црква од почетка 16. до краја 18. века

7. недеља
вежбе - Обнова Пећке патријаршије

8. недеља
предавање - Српска православна црква од почетка 16. до краја 18. века

8. недеља
вежбе - Српска књига у 16. веку

9. недеља
предавање - Српска православна црква од почетка 16. до краја 18. века

9. недеља
вежбе - Срби у Далмацији, Херцеговини и Црној Гори за време Кандијског и Морејског рата

10. недеља
предавање - Срби у Далмацији, Херцеговини и Црној Гори за време Кандијског и Морејског рата

10. недеља
вежбе - Срби у Далмацији, Херцеговини и Црној Гори за време Кандијског и Морејског рата

11. недеља
предавање - Бечки рат (1683-1699)

11. недеља
вежбе - Бечки рат (1683-1699)

12. недеља
предавање - Велика сеоба и Београдски сабор 1690.

12. недеља
вежбе - Закључци Београдског сабора 1690.

13. недеља
предавање - Аустријска Краљевина Србија (1718-1739)

13. недеља
вежбе - Аустријска Краљевина Србија (1718-1739)

14. недеља
предавање - Аустријска Краљевина Србија (1718-1739)

14. недеља
вежбе - Аустријска Краљевина Србија (1718-1739)

15. недеља
предавање - Кочина крајина

15. недеља
вежбе - Узроци демографске кризе у нашим крајевима под турском влашћу у 17. и 18. веку

16. недеља
предавање - Срби у Босни и Херцеговини крајем 17. и почетком 18. века

16. недеља
вежбе - Узроци демографске кризе у нашим крајевима под турском влашћу у 17. и 18. веку

17. недеља
предавање - Срби у Босни и Херцеговини крајем 17. и почетком 18. века

17. недеља
вежбе - Стварање Војне крајине у Хрватској и Славонији

18. недеља
предавање - Црна Гора у 18. веку

18. недеља
вежбе - Српски статути за Вараждински генералат

19. недеља
предавање - Срби у Јужној Угарској у 18. веку

19. недеља
вежбе - Српске привилегије у Хабзбуршкој монархији и настанак Карловачке митрополије

20. недеља
предавање - Насељавање Срба и стварање Војне крајине у Хрватској и Славонији у 16. и 17. в.

20. недеља
вежбе - Српске привилегије у Хабзбуршкој монархији и настанак Карловачке митрополије

21. недеља
предавање - Српске привилегије у Хабзбуршкој монархији

21. недеља
вежбе - Срби и српски крајеви у очима страних путника

22. недеља
предавање - Ракоцијев устанак и Срби

22. недеља
вежбе - Срби и српски крајеви у очима страних путника

23. недеља
предавање - Крушедолски сабор

23. недеља
вежбе - Срби и српски крајеви у очима страних путника

24. недеља
предавање - Стварање нових крајина и реформе крајишког уређења

24. недеља
вежбе - Срби и српски крајеви у очима страних путника

25. недеља
предавање - Аграрни односи и урбаријалне регулације у Славнији, Срему, Бачкој и Банату

25. недеља
вежбе - Хајдуци у традицији и стварности

26. недеља
предавање - Кнежинска самоуправа на српском етничком простору

26. недеља
вежбе - Хајдуци у традицији и стварности

27. недеља
предавање - Штампање и издавање књига на српском језику и трговина књигама

27. недеља
вежбе - Кнежинска самоуправа

28. недеља
предавање - Дисконтинуитет српске друштвене елите

28. недеља
вежбе - Кнежинска самоуправа

29. недеља
предавање - Дисконтинуитет српске друштвене елите

29. недеља
вежбе - Кнежинска самоуправа

30. недеља
предавање - Закључно предавање

30. недеља
вежбе - Завршни осврт
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Историја српског народа, III-IV, Београд 1993.
Историја Црне Горе, 3, Титоград 1975.
Ђоко Слијепчевић, Историја Српске православне цркве, I, Београд 2002, 277-450.
Душанка Бојанић, Турски закони и законски прописи из XV и XVI века за смедеревску, крушевачку и видинску област, Београд 1974.
Дејан Микавица, Владан Гавриловић и Горан Васин, Знаменита документа за историју српског народа (1538-1918), Нови Сад 2007, 9-139.
Војин С. Дабић, Војна крајина. Карловачки генералат (1530-1746), Београд 2000, 9-140, 258-264.
Глигор Станојевић, Југословенске земље у млетачко-турским ратовима XVI-XVIII вијека, Београд 1970.
Војин С. Дабић, Банска крајина (1688-1751), Београд-Загреб 1984, 9-61, 149-175.
Славко Гавриловић, Исаија Ђаковић, архимандрит гргетешки, епископ јенопољски и митрополит крушедолски, Зборник МС за историју, 74, 2006, 7-34.
Општа допунска литература
Допунска литература се одређује за сваког студента појединачно према његовим интересовањима и потребама наставе.
↑↑↑