Историја

Курс:
Римски нобилитет у периоду позне Републике: политичке и друштвене промене (мастер)
Предавачи: др Жарко Петковићванредни професор
др Светлана Ломаванредни професор у пензији
др Снежана Ферјанчићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Појам римског нобилитета. Политичко деловање. Каријере нобила. Грађански ратови и нобили. Република и слобода као тековине римског нобилитета. Питање политичке амбициозности водећих људи. Изумирање главних сенаторских фамилија. Нови и стари нобилитет.
Циљ изучавања курса: Проучавањем манира, идеала, менталитета политичког и друштвеног деловања римских нобила студенти се упознавају са коренитим променама у римском друштву II и I века пре Христа које су довеле до пропасти Републике.
Предуслови за полагање: не постоји услов, али се очекује пасивно знање два страна језика.
Облици наставе: предања и вежбе
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
F. Muenzer, Roemische Adelsparteien und Adelsfamilien, Stuttgart 1920.
M. Gelzer, Die Nobilitaet der roemischen Republik, у: Kleine Schriften, I, Wiesbaden 1962, 17-135.
R. Syme, The Roman Revolution, Oxford 1939.
The Cambridge Ancient History, Second edition, Vol. IX: The Last Age of the Roman Republic, 146-43 B.C, ed. J.A. Crook, A. Lintott, E. Rawson, Cambridge 1994.
M. Gelzer, Die roemische Geselschaft zur Zeit Ciceros, у: Kleine Schriften, I, 154-184.
Општа допунска литература
E.S. Gruen, The Last Generation of Roman Republic, Berkley 1974.
L.A. Burckhardt, The political elite of the Roman REpublic. Comments on recen discussion of the concepts "nobilitas" and "homo novus", Historia 39(1990) 79-99.
Chr. Meyer, Res publica amissa: Eine Studie zu Verfassung und Geschichte der späten römischen Republik, Wiesbaden 1966.
P.A. Brunt, The Fall of the Roman Republic and Related Essays, Oxford 1988.
Ch. Wirszubski, Libertas as a Political Idea at Rome during the Late Republic and Early Principate, Cambridge 1950.
E.S. Gruen, Roman Politics and the Criminal Courts, 149-78 B.C, Cambridge, Mass. 1968.
↑↑↑