Историја

Курс:
Држава и друштво Србије и Црне Горе у 19. и почетком 20. века (мастер)
Предавачи: др Милош Јагодићредовни професор
др Сузана Рајићредовни професор
др Данко Леовацванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Проучавање државних институција, специфичних друштвених околности, привредних кретања и културног развоја у Србији и Црној Гори.
Циљ изучавања курса: Упознавање са историјом развитка државе и друштва у Србији и Црној Гори у 19. и почетком 20. века
Предуслови за полагање: Редован упис дипломских академских студија историје мастер
Облици наставе: Предавања
План курса:

1. недеља
предавање - Устаничка држава
Tериторија, становништво, организација власти

2. недеља
предавање - Аутономија под руским покровитељством (1830-1856)
Правни основи, уставно уређење

3. недеља
предавање - Преустројство државне управе под кнезом Михаилом

4. недеља
предавање - Промена међународно-правног положаја Србије 1878
Доградња државних институција, увођење земље у међународне токове државног и привредног система, успостављање дипломатске и конзуларне службе.

5. недеља
предавање - Уставност Србије

6. недеља
предавање - Фактори државне нестабилности
Геополитички положај, привреда и финансије, страначке сучељености, отежане околности за националну интеграцију.

7. недеља
предавање - Обележја српске државноси поч 20. в (до 1918)
Институције, унутрашња и спољна политика, национални циљеви.

9. недеља
предавање - Српско друштво
Структура, покретљивост, образовање, здравствене прилике,положај жене у друштву.

10. недеља
предавање - Основи црногорске државности
Територија, становништво, интеграција (црногорско-брдско-источнохерцеговачкао-приморска)

11. недеља
предавање - Изградња власти у доба владичанства (1796-1852)

12. недеља
предавање - Изградња власти у доба Књажевине (1852-1878)
Карактеристике световне власти, законодавство.

13. недеља
предавање - Државна независност 1878-1918
Институције, законодавство, устав, политички живот

14. недеља
предавање - Друштво Црне Горе
Структура, покретљивост, образовање, здравствене прилике,положај жене у друштву
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Р. Љушић, Српска државност 19. века, Београд 2008.
Р. Љушић, Вожд Карађорђе, више издања
Р. Љушић, Кнежевина Србија 1830-1839, више издања
С. Јовановић, Уставобранитељи и њихова влада, Београд 1990.
С. Јовановић, Друга влада Милоша и Михаила, Београд 1990.
С. Јовановић, Влада Милана Обреновића 1-2, Београд 1990.
С. Јовановић, Влада Александра Обреновића, Београд 1990.
П. Поповић, Црна Гора у време Петра I и Петра II, Београд 1951.
Црна Гора на освиту 20 вијека, Београд 1964.
Општа допунска литература
Црногорски законици. Правни извори и политички акти од значаја за историју државности Црне Горе, Подгорица 1998.
Српски устави од 1835 до 1990, Београд 2004.
Педесет година на престолу Црне Горе 1860-1910, Цетиње 1910.
Б. Павићевић, Данило I Петровић, Београд 1990.
↑↑↑