Историја

Курс:
Настанак и развој нововековних српских држава (1804-1918) (докт.)
Предавачи: др Сузана Рајићредовни професор
др Данко Леовацванредни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Српска револуција (1804-1835) и њене фазе које су донеле национално и економско ослобођење и културни препород; обележја прве владавине кнеза Милоша, реформе уставобранитељског режима; значај Светоандрејске скупштине; унутрашња и спољна политика кнеза Михаила; ослободилачки ратови 1876-1878; Црна Гора у доба Владичанстава (1796-1852) и Кнежевине (1852-1878) – унутрашње прилике и међународни положај. Србија и Црна Гора после Берлинског конгреса; промена међународно-правног положаја; територијално проширење, модернизација државних институција, унутрашња и спољна политика Милана и Александра Обреновића и Николе Петровића; Мајски преврат 1903. год. и долазак Петра Карађорђевића на престо; Спољнополитички положај Србије и Црне Горе, балкански ратови и Први светски рат – утапање српске државности у југословенску државу.
Циљ изучавања курса: овладавање знањима из српске историје - обнова државности, уређење држава Србије и Црне Горе, развитак институција, међународни положај.
Предуслови за полагање: Просечна оцена са основних студија 8,0 више
Облици наставе: предавања, читање задате литературе и објављених и необјављених извора и дискусија
План курса:

1. недеља
предавање - Српска револуција у српској и страној историографији: појам, процеси, исход

2. недеља
предавање - Српска револуција - главна обележја фаза и њихова узрочно-последична веза

3. недеља
предавање - Међународни уговори, Портина јавно-правна акта, двовлашће

4. недеља
предавање - Вазална држава - аутономија под руским и европским покровитељством (1838-1878)

5. недеља
предавање - Независна држава – промене на унтрашњем и спољнополитичком плану

6. недеља
предавање - Напредњачке реформе – анализа закона и уредаба

7. недеља
предавање - Демократија – поимање и примена

8. недеља
предавање - Парламентарна монархија – уставне промене

9. недеља
предавање - Национална политика; ратови за Стару Србију и Македонију

10. недеља
предавање - Црна Гора - основе државности

11. недеља
предавање - Црна Гора - Владичанство (до 1852)

12. недеља
предавање - Црна Гора - Књажевина (1852-1878)

13. недеља
предавање - Црна Гора – независна држава

14. недеља
предавање - Црна Гора – устави, закони, државне институције

15. недеља
предавање - Србија и Црна Гора у Првом светском рату
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Радош Љушић, Српска државност 19. века, Београд 2008.
С. Јовановић, Влада Милана Обреновића 1-2 (1868-1878, 1878-1889), Београд 1926/7, 1990.
С. Јовановић, Влада Александра Обреновића 1-2 (1889-1897, 1889-1903), Београд 1929/31, 1990.
Р. Љушић, Кнежевина Србија 1830-1839, Београд 2004 (друго издање)
Р. Љушић, Тумачење Српске револуције у историографији 19. и 20. века, Београд 1992.
Бранко Павићевић, Стварање црногорске државе, Подгорица 2004 (друго издање)
Р. Љушић, Књига о начертанију. Национални и државни програм Кнежевине Србије, Београд 1993 (више издања)
Андреј Митровић, Србија у Првом св. Рату, Београд 1984.
Општа допунска литература
Бранислав Глигоријевић, Краљ Александар Карађорђевић, 1, Београд 2002.
Борислав Ратковић, Први балкански рат 1912-1913. Операције српске војске после кумановске битке, Београд 1973.
Душко М. Ковачевић, Србија и Русија 1878 – 1889: од Берлинског конгреса до абдикације, Београд 2003.
Н.П. Шкеровић, Црна Гора на освитку 20. вијека, Београд 1964.
↑↑↑