Историја

Курс:
Општа историја раног средњег века (осн.)
Предавачи: др Жарко Вујошевићдоцент
Александар З. Савићасистент
обавезни курс
Број бодова: 9.00
Садржај курса: Позноримска држава и друштво; хришћанска Црква; Сеоба народа; Франачка држава у доба Меровинга и Каролинга; настанак Енглеске; Св. римско царство немачког народа у X и ХI веку; Норманска Енглеска; Француска у X и ХI веку; клинијевски покрет и реформа Цркве; Кијевска Русија; шпанска Реконквиста;
Циљ изучавања курса: Полазницима курса биће представљена историја Европе од V до XI века у главним развојним цртама, при чему ће нагласак бити стављен на идеју Царства, политичке и друштвене снаге које је носе и подржавају.
Предуслови за полагање: Нема посебних услова.
Облици наставе: Предавања, вежбе и менторски рад.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
М. Антоновић, Наративни извори за историју Европе. Средњи век, Београд 2007.
Џ. Б. Бјури, Варварска инвазија на Европу, Београд 2010.
M. Brandt, Srednjovjekovno doba povijesnog razvitka, Zagreb 1980 (21995) - из поглавља II: одељци 4-7; из поглавља III: одељци 2, 7 и 8. - цела поглавља IV, V, VI, VII, XI, XII и XIII.
Општа допунска литература
С. Пеинтер, Историја средњег века (284 – 1500), Београд 1997. - стр. 110–143; 199–216; 254–284.
Џ. Линч, Историја средњовековне Цркве, Београд 1999. - стр. 11–89.
*П. Браун, Успон хришћанства на Западу: Тријумф и разноликост 200–1000. године, Београд 2010.
*Ж. Диби, Хиљадита година, Сремски Карловци – Нови Сад 2018.
*Џ. М. Х. Смит, Европа после Рима: Нова културна историја (од 500. до 1000. године), Београд 2006.
*С. Мичел, Историја позног Римског царства 284-641, Београд 2010.
*P. Geary, Mit o nacijama. Srednjovekovno poreklo Evrope, Beograd 2007.
*А. Franzen, Pregled povijesti Crkve, Zagreb 1988. (до стр. 206)
А. L. Morton, Istorija Engleske, Sarajevo 1955. (до стр. 46)
Е. Пероа, Р, Дусе, А. Латреј, Историја Француске I, Београд 1961. (до стр. 148)
П. Рокај, З. Ђере, Т. Пал, А. Касаш, Историја Мађара, Београд 2002. (до стр. 60)
Историја Русије (приредили Д. Оболенски и Р. Оти), Београд 2003. (до стр. 91)
↑↑↑