Историја

Курс:
Рим према Грцима и варварима (мастер)
Предавачи: др Жарко Петковићванредни професор
др Светлана Ломаванредни професор у пензији
др Снежана Ферјанчићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Римљани и Гали од разарања Рима (390. године пре Хр.) до пада Царства; Рим према Картагини, од сарадње до рата. Картагињани и Гали као судбински непријатљи Рима у римској књижевности. Рим и Македонија. Рим и грчка слобода. Рим и Јевреји од Помпеја до победе хришћанства. Рим према великим монархијама Истока.
Циљ изучавања курса: Циљ курса је приказати у широком потезу однос Рима према неиталским народима, како на Истоку, тако и на Западу.
Предуслови за полагање: нема предвиђених услова
Облици наставе: предавања, вежбе.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Е. Badian, Roman Imperialism in the Late Republic, Oxford 1967.
R. Bernhardt, Polis und roemische Herrschaft in der spaeten Republik (149-31 v. Chr.) Berlin 1985.
W.V. Harris, War and Imperialism in Republican Rome 327-70 B.C., Oxford 1979.
E.S. Gruen, The Hellenistic World and Coming of Rome, I-II, Berkeley 1984.
A. Lintott, Imperium Romanum. Politics and Administration, London and New York 1993.
F. Millar, Das Roemische Reich und seine Nachbarn, Frankfurt am Main 1966.
F. Millar, The Roman Near East, 31 BC - AD 337, Cambridge-Mass. 1993.
Општа допунска литература
M. Sartre, The Middle East under Rome, Cambridge-Mass/London 2005.
R. Stoneman, Palmyra and its Empire, Ann Arbor-Michigan 1992.
K. Strobel, Das Imperium Romanum im "3. Jahrhundert". Modell einer historischen Krise?, Stuttgart 1993.
K.-H. Ziegler, Die Beziehungen zwischen Rom und dem Partherreich, Wiesbaden 1964.
P.A. Brunt, Roman Imperial Themes, Oxford 1990
↑↑↑