Историја

Курс:
Србија у међународним односима у 19. и почетком 20. века 1 (осн.)
Предавачи: др Сузана Рајићредовни професор
др Данко Леовацванредни професор
др Урош Шешумдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Интернационализовање српског питања избијањем Српске револуције 1804, тражење подршке великих сила за остварење националних и социјалних циљева Револуције; излазак српског народа из вишевековне анонимности и ступање на међународну позорницу путем међународних, руско-турских уговора; промена међународно-правног положаја 1878. – стицање независности; спољна политика Краљевине Србије у 19 и поч. 20. века: континуитет и дисконтинуитет.
Циљ изучавања курса: овладавање знањима о положају Србије у међународим односима у 19. и почетком 20. века на основу литературе, објављених и необјављених извора
Предуслови за полагање: услов за четврту годину основних академских студија историје, или других група на Филозофском факултету
Облици наставе: предавања, читање задате литературе и објављених извора и дискусија
План курса:

1. недеља
предавање - Ступање на међународну позорницу у првој фази Српске револуције (1804-1815)
-

1. недеља
вежбе - Ступање на међународну позорницу у првој фази Српске револуције (1804-1815)
-

2. недеља
предавање - Српско- руско савезништво и руско покровитељство
Српско- руско савезништво и руско покровитељство; Руско-турски уговори, гаранти српске аутономије

2. недеља
вежбе - Српско- руско савезништво и руско покровитељство
Српско- руско савезништво и руско покровитељство; Руско-турски уговори, гаранти српске аутономије

3. недеља
предавање - Наследно кнежевско достојанство, застава, царине, војска, санитарни кордон
-

3. недеља
вежбе - Наследно кнежевско достојанство, застава, царине, војска, санитарни кордон
-

4. недеља
предавање - Вазална трибутарна Кнежевина Србија 1838-1856.
Вазална трибутарна Кнежевина Србија 1838-1856: основе за проширивање аутономних права у оквиру Турског царства, дипломатска представништва великих сила у Кнежевини; српске агенције – претече дипломатских заступништава; спољна политика уставобранитеља

4. недеља
вежбе - Вазална трибутарна Кнежевина Србија 1838-1856.
Вазална трибутарна Кнежевина Србија 1838-1856: основе за проширивање аутономних права у оквиру Турског царства, дипломатска представништва великих сила у Кнежевини; српске агенције – претече дипломатских заступништава; спољна политика уставобранитеља

5. недеља
предавање - Договори великих сила о будућности Кнежевине Србије
Договори великих сила о будућности Кнежевине Србије: Рајхштатски споразум и Будимпештанске конвенције

5. недеља
вежбе - Договори великих сила о будућности Кнежевине Србије
Договори великих сила о будућности Кнежевине Србије: Рајхштатски споразум и Будимпештанске конвенције

6. недеља
предавање - Промена међународно-правног положаја Србије
Промена међународно-правног положаја: независна Кнежевина Србија, Берлински мировни уговор

6. недеља
вежбе - Промена међународно-правног положаја Србије
Промена међународно-правног положаја: независна Кнежевина Србија, Берлински мировни уговор

7. недеља
предавање - Развој дипломатске и конзуларне службе
-

7. недеља
вежбе - Развој дипломатске и конзуларне службе
-

8. недеља
предавање - Тајна конвенција и њен значај
-

8. недеља
вежбе - Тајна конвенција и њен значај
-

9. недеља
предавање - Српска политичка и интелектуална елита о креирању међународне позиције Србије
-

9. недеља
вежбе - Српска политичка и интелектуална елита о креирању међународне позиције Србије
-

10. недеља
предавање - Србија у аустроугарским и руским плановима на Балкану у другој половини 19. века
-

10. недеља
вежбе - Србија у аустроугарским и руским плановима на Балкану у другој половини 19. века
-

11. недеља
предавање - Српско-француски односи у 19. и почетком 20. века
-

11. недеља
вежбе - Српско-француски односи у 19. и почетком 20. века
-

12. недеља
предавање - Србија у аустроугарским и руским плановима на Балкану почетком 20. века
-

12. недеља
вежбе - Србија у аустроугарским и руским плановима на Балкану почетком 20. века
-

13. недеља
предавање - Оријентација Србије према блоковској подељености Европе почетком 20. века
-

13. недеља
предавање - Оријентација Србије према блоковској подељености Европе почетком 20. века
-

14. недеља
предавање - Србија у међународним односима уочи и након балканских ратова
-

14. недеља
вежбе - Србија у међународним односима уочи и након балканских ратова
-

15. недеља
предавање - Савезнички статус Србије у Првом светском рату
-

15. недеља
вежбе - Савезнички статус Србије у Првом светском рату
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Гргур Јакшић, Војислав Вучковић, Спољна политика Србије за владе кнеза Михаила. Први балкански савез, Београд, 1963.
Балкански уговорни односи 1876–1996, приредио Момир Стојковић, Т.1 (1876–1918), Београд, 1998.
Ђорђе Станковић, Никола Пашић, савезници и стварање Југославије, Београд 1995.
Сузана Рајић, Александар Обреновић, Владар на прелазу векова, сукобљени светови, Београд, 2011.
Радош Љушић, Српска, великосрпска и југословенска државна политика Србије (1804–1918), у: Србија 19. века. Изабрани радови, књ. 3, Београд, 2005, 253–277.
Михаило Војводић, Националне тежње и захтеви Србије у балканским ратовима, Историјски гласник 1–2 (1995), Београд 1995, 67–97.
Општа допунска литература
Душко Ковачевић, Србија и Русија 1878–1889: од Берлинског конгреса до абдикације, Београд, 2003.
Сузана Рајић, Руски царизам и самодржавље на Балкану - преиспитивање и ревизија историографије, Српске студије 2 (2011), 277–286.
Андреј Митровић, Продор на Балкан. Србија у плановима Аустро-Угарске и Немачке 1908-1918, Београд 1981.
Димитрије Ђорђевић, Милован Миловановић, Портрети из новије српске историје, Београд, 1997.
Гргур Јакшић, Европа и васкрс Србије 1804-1934, Београд 1927.
↑↑↑