Историја

Курс:
Историја Византије (осн.)
У оквиру предмета: Историја Византије
Предавачи: др Радивој Радићредовни професор
др Лариса Вилимоновићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 8.50
Садржај курса: Византијска цивилизација је једна од најважнијих и најдуготрајнијих цивилизација у светској историји која обухвата време од IV до XV века. У том дугом трајању Византија је прошла кроз разне фазе, кроз успоне, али и падове. Премда је настојало да остави утисак промишљене непроменљивости, под обрасцем чувања старих вредности, Царство са средиштем на Босфору је било веома динамична и прилагодљива држава, кадра да одговори на промене у њеном окружењу, да се одупре свим променама и опасностима и опстане. Грубо узевши, византијска историја се може поделити у три велике целине: рану (IV-VII век), средњу (VII-XI век) и позну Византију (XI-XV век). Тек на измаку средњег века, Византија, која је некада носила ореол светске империје која се простире на три континента – Европи, Азији и Африци – постаје држава другог реда, анахрона и неспособна да се реформише и преживи опасност у виду Турака Османлија са Истока. Управо је њена бурна хиљадугодишња повест предмет овог курса.
Циљ изучавања курса: Упознавање са једном од најважнијих и најдуготрајнијих светских цивилизација и њеним разноликим утицајима на културе читавог низа средњовековних народа, пре свега оних које обухватамо синтагмом "византијски комонвелт".
Предуслови за полагање: Уписана друга година на Одељењу за историју или одговарајући семестар на другим одељењима.
Облици наставе: Настава ће се изводити паралелним комбиновањем предавања и вежби, а студенти ће радити и семинарске радове и писмено полагати мали тест.
План курса:

1. недеља
предавање - Уводни час. Реформе Диоклецијана и Константина Великог.
-

1. недеља
вежбе - О византијским изворима.
-

2. недеља
предавање - Велика сеоба народа. Готи и Хуни.
-

2. недеља
вежбе - Вести Георгија Пахимера о српској историји.
-

3. недеља
предавање - Јустинијанов покушај обнове Царства.
-

3. недеља
вежбе - Посланичко слово Теодора Метохита (I део).
-

4. недеља
предавање - Досељавање Словена и слом на дунавском лимесу.
-

4. недеља
вежбе - Посланичко слово Теодора Метохита (II део)
-

5. недеља
предавање - Ираклијеве реформе.
-

5. недеља
вежбе - Посланичко слово Теодора Метохита (III део)
-

6. недеља
предавање - Византија и Арабљани.
-

6. недеља
вежбе - Посланичко слово Теодора Метохита (IV део)
-

7. недеља
предавање - Византија у доба царева иконобораца.
-

7. недеља
вежбе - Посланичко слово Теодора Метохита (V део)
-

8. недеља
предавање - Византија и Карло Велики.
-

8. недеља
вежбе - Посланичко слово Теодора Метохита (VI део)
-

9. недеља
предавање - Византија и Симеон.
-

9. недеља
вежбе - Посланичко слово Теодора Метохита (VII део)
-

10. недеља
предавање - Самуилова држава.
-

10. недеља
вежбе - Јован Лествичник.
-

11. недеља
предавање - Византија и Руси.
-

11. недеља
вежбе - Повеље о оснивању Хиландара (I део).
-

12. недеља
предавање - Између Селџука и Нормана.
-

12. недеља
вежбе - Повеље о оснивању Хиландара (II део).
-

13. недеља
предавање - Устанци на Балканском полуострву XI у веку.
-

13. недеља
вежбе - Грчке повеље Стефана Душана (I део).
-

14. недеља
предавање - Унутрашње прилике у Царству XI века.
-

14. недеља
вежбе - Грчке повеље Стефана Душана (II део).
-

15. недеља
предавање - Комнинска Византија.
-

15. недеља
вежбе - Беседе као историјски извор.
-

16. недеља
предавање - Први и други крсташки рат.
-

16. недеља
вежбе - Прокопијева Тајна историја (I део).
-

17. недеља
предавање - Трећи и Четврти крсташки рат.
-

17. недеља
вежбе - Прокопијева Тајна историја (II део).
-

18. недеља
предавање - Византијски свет после 1204. године.
-

18. недеља
вежбе - Прокопијева Тајна историја (III део).
-

19. недеља
предавање - Искушења обновљене Византије.
-

19. недеља
вежбе - Јован Кантакузин о одласку Сиргијана у Србију.
-

20. недеља
предавање - Византија и Милутин.
-

20. недеља
вежбе - Нићифор Григора о одласку Сиргијана у Србију.
-

21. недеља
предавање - Византија и Каталанци.
-

21. недеља
вежбе - Јован Кантакузин о бици код Велбужда.
-

22. недеља
предавање - Грађански рат 1321-1328. године.
-

22. недеља
вежбе - Нићифор Григора о бици код Велбужда.
-

23. недеља
предавање - Исихастичке распре.
-

23. недеља
вежбе - Јован Кантакузин на српском двору (I део).
-

24. недеља
предавање - Грађански рат 1341-1347. године.
-

24. недеља
вежбе - Јован Кантакузин на српском двору (II део).
-

25. недеља
предавање - Византија и Стефан Душан.
-

25. недеља
вежбе - Судске одлуке Димитрија Хоматина.
-

26. недеља
предавање - Византија и Османлије у XIV веку.
-

26. недеља
вежбе - Византијске загонетке.
-

27. недеља
предавање - Грађански рат 1373-1381. године.
-

27. недеља
вежбе - Порфирогенитов Спис о народима (I део).
-

28. недеља
предавање - Путовања византијских царева на Запад.
-

28. недеља
вежбе - Порфирогенитов Спис о народима (II део).
-

29. недеља
предавање - Византија у првој половини XV века.
-

29. недеља
вежбе - Порфирогенитов Спис о народима (III део).
-

30. недеља
предавање - Пад Цариграда 1453. године.
-

30. недеља
вежбе - Песма као историјски извор.
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Г. Острогорски, Историја Византије, Београд 1959. (репринт: 1998)
Oksfordska istorija Vizantije, prir. S. Mango, Beograd 2004.
Општа допунска литература
Византијски извори за историју народа Југославије, I-IV, VI, Београд 1955-1986.
Г. Острогорски, Сабрана дела, I-VI, Београд 1969-1970.
Д. Оболенски, Византијски комонвелт, Београд 1991.
С. Пириватрић, Самулова држава: Обим и карактер, Београд 1997.
Б. Крсмановић, Успон војног племства у Византији XI века, Београд 2001.
В. Станковић, Цариградски патријарси и цареви македонске династије, Београд 2003.
Византинци, прир. Г. Кавало, Београд 2006.
Посебна издања Византолошког института САНУ 1-38
Чланци у Зборницима радова Византолошког института 1 (1952) - 44 (2007)
↑↑↑