Историја

Курс:
Други светски рат: тоталитарни режими и окупациони системи (осн.)
Предавачи: др Милан Ристовићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: предавања: Минхенски споразум и разбијање Чехословачке: оснивање протектората и стварање неазвисне Словачке, подела Пољске и немачки окупациони систем, Балтик, на територијама Совјетског савеза, Југоисточна-Европа: савезнички и окупациони систем, Холокауст, геноцид, отпор вежбе:на вежбама студенти имају презентације које прате теме предавања.
Циљ изучавања курса: упознавање са основним процесима и променам везаним за окупационе системе и тоталитарне режиме у Другом светском рату, у Европи
Предуслови за полагање: дати испити из друге године
Облици наставе: нагаласак се ставња на студнетсе усемен презентације
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Mazover, Mark., Tamni kontinent. Evropa u 20. Veku, Arhipelag, Beograd 2011.3. Pavlović, Stevan,, Hitlerov novi antiporedak. Drugi svetski rat u Jugoslaviji, Bgd, 2008. Ristović, M., Nemački «novi poredak» i Jugoistočna Evropa 1940/41-1944/45,VI 1991
↑↑↑