Историја

Курс:
Култура и политика у 20. веку (осн.)
У оквиру предмета: Култура и политика у 20. веку
Предавачи: др Милан Ристовићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Односи културе и политике у 20. веку предсваљају једну од најкомплекснијих тема савремене историје. Појава «ангажоване уметности» у њеним разнородним видовима, преплитање политике и идеологије и њихово наметање, инструментализација или сукобљавање са широко схватаним пољем културне делатности дају снажан печат односима политике и културе. «Подржављење» културе и њена идеологизација такође су карактеристике овог проблема као и њена идеологизација не само у тоталитарним режимаима 20. века. На пољу кзлтуре такође се сукобњавају али и прожимају различита вођења њене улоге и места у савременим друштвима. Појава масовне културе, слобода културног деловања, покушаји њеног контролисања, претварање у оруђе идеолошке борбе (у тоталитарним режимима, за време хладног рата, на пример), нека су од питања која се обрађују на курсу.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са основним аспектима односа културе и политике у 20. столећу, њиховом међуодносу, утицајима, преплитањима. Утицај иделогије на културну политику. Култура као контрапункт идеологији или њено средство.
Предуслови за полагање: Испуњен школски услов за похађање курсева са четврте године студија, познавање страног језика.
Облици наставе: Предавања, вежбе, консултације, испити (писмени радови студента и усмени испит). Употреба визелних медија и архивских докумената на вежбама.
План курса:

1. недеља
предавање - Kултура и политика пред Први светски рат
Стање у водећим европским државама пред 1. светски рат (Француска, Немачка, Русија, Италија, Аустро-Угарска: авангарда и политика.Футурсти, супрематисти,немачки експресионуизам.
Литература: Š. Cvajg, Jučerašnji svet, Novi Sad 1952 A. mitrović, Vreme netrpeljivih, Beograd 1974
P. Renouvin, Evropska kriza i Prvi svjetski rat. Zagreb 1965.

2. недеља
предавање - Рат и реакције на рат
Од националистичког заноса до пацифизма. Европски уметници и ратни напор између подршке ратним циљевима до одбацивања рата као средства за њихово остварење. "Патриотска уметност", цензура, пропаганда. Дадаисти и осуда рата.
Литература: A. Mitrović, Vreme netrpeljivih. Politička istorija velikih država Evrope 1919-1939, Beograd 1974 Š. Cvajg, Jučerašnji svet, Novi Sad 1952

3. недеља
предавање - Револуција и култура
Утицај Руске револуције на домаћу и европску културну сцену. Уметност и култура у служби револуције. Ангажована уметност као "идеолошки сапутник" између прихватања и сумњи у правоверност.
Литература: S. Ejzenštajn, Sećanja, Beograd 1991 A. Mitrović, Angažovano i lepo, Umetnost u razdoblju svetskih ratova, Beograd 19832. L. Trifunović, Slikarski pravci 20. veka, Beograd-Priština

4. недеља
предавање - Победници и поражени
Последице рата и ратно искуство у уметности. Вајмарска Република и немачки леви културни експеримент. Нова предметност, социјална уметност.
Литература: A. Mitrović, Angažovano i lepo, Umetnost u razdoblju svetskih ratova, Beograd 19832. H. Šulce, Pregled nemačke istorije, Beograd 2001 A. Mitrović, Angažovano i lepo, 1974

5. недеља
предавање - Надреализам и идеологија левице: Француска, Чехословачка и Југославија
Надреализам и однос овог уметничког покрета према комунистичкој идеологији. Од идеолошке правоверности до уметниче јереси.
Литература: A. Mitrović, Angažovano i lepo, Umetnost u razdoblju svetskih ratova, Beograd 19832. L. Trifunović, Slikarski pravci 20. veka, Beograd-Priština A. Breto, Tri manifesta nadrealizma, Bgd. 1979

6. недеља
предавање - Социјалистички реализам и потискивање авангарде.
Утицај стаљинизма на културну политику у СССР-у и уметничке покрете у Европи:заокрет ка социјаној уметниости: од уметничког ка пропагандно-идеолошком ангажману.
Литература: A. Mitrović, Angažovano i lepo, Umetnost u razdoblju svetskih ratova, Beograd 19832. L. Trifunović, Slikarski pravci 20. veka, Beograd-Priština N. Mandeljštam, Strah i nada, I, II, Zagreb 1988

7. недеља
предавање - Италијански фашизам и култура
Фузија футуризма и фашизма. Од Маринетија до Мусолинија. Специфичности фашистичке културне политике. Селективна фашизација авангарде.
Литература: F. Šabo, Savremena Italija, Beograd 1978 A. Mitrović, Angažovano i lepo, Umetnost u razdoblju svetskih ratova, Beograd 19832.

8. недеља
предавање - Националсоцијализам у Немачкој и расистички концепт културне политике
Прогон авангарде и диктатура националсоцијалистичке идеологије у култури. "Расно прихватљива" култура. Антисемитизам, "чишћење" немачке културе. Мит о раси и пропаганда. Култура у егзилу.
Литература: A. Mitrović, Angažovano i lepo, Umetnost u razdoblju svetskih ratova, Beograd 19832. A. Mitrović, Fašizam i nacizam, Beograd 2009 P. Gej, Vajmarska kultura, Beograd 1998

9. недеља
предавање - Други светски рат и разарање европске културе
Нацистичка и фашистичка "културна политика" на окупираним на анектираним подручјима: пљачка и уништавање културних добара и њихова последица (Француска, Балкан, СССР, Пољска).
Литература: P. Kalvokorezi i G. Vint, Totalni rat, Bg. 1987 A. Hamilton, Intelaktualci i fašizam, Bgd, 1978 A. Bulok, Hitler. Slika tiranije, Bg. 1954 T. Kuljić, Teorije o totalitarizmu, Bg. 1983

10. недеља
предавање - Последице Другог светског рата и степен девастације. Проблеми реституције.
Обим разарања културних добара у Европи: случајеви ССССР,Југославија, Италија, Пољска. Проблем враћања отетих културних добара и проблеми обнове. Питање првих поратних година: Хлеб или култура. Ратна искуства и стваралаштво. Искуство холокауста.
Литература: V. Laker, Istorija Evrope 1945-1992, Bg. 1999 Svet posle Drugog svetskog rata,1,2, Bgd, 1975

11. недеља
предавање - Култура хладног рата
Утицај политичко-идеолошких подела на културне моделе у Европи и свету. Култура и уметност као идеолошко оруђе. Совјетски идеолошки модел и његов утицај на културне политике земаља источног блока. Совјетизација културе и отпори. Дисидентска културна сцена у Источној Европи и њени домети. САД и Западноевроспке земље и њихова улога у "културном хладном рату".
Литература: E. Hobsbaum, Doba ekstrema, Bgd. 2002. M. Peri, Intelektualna istorija Evrope, Bgd. 2000

12. недеља
предавање - Крај хладног рата и глобализација
Окончање хладног рата и процеси глобализације. Утицај комуникације на глобализацију и стварање преовлађујућег културног модела. Популарна култура и конзум-култура као део политичко-идеолошког модела глобализованог света. Отпори.
Литература: V. Laker, Istorija Evrope 1945-1992, Bgd. 1999 K. Sent-Žan Polen, Kontrakultura, Bgd. 1999. B. Stojković, Kulturna politika evropske integracije. Bgd, 1995
↑↑↑