Историја

Курс:
Извори за историју Европе у раном средњем веку (осн.)
Предавачи: др Жарко Вујошевићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Типологија историјских извора. Настанак и развој појединих врста извора. Најзначајнији и најутицајнији писци извора и њихова дела.
Циљ изучавања курса: Стицање знања о наративним изворима за историју Европе од V до XII века.
Предуслови за полагање: Нема посебних услова
Облици наставе: Предавања, вежбе и менторски рад.
План курса:

1. недеља
предавање - Типологија историјских извора
Типологија историјских извора - Врсте, настанак и развој историјских извора. Хронике, анали и мање врсте извора.
Литература: М. Антоновић, Наративни извори за историју Европе. Средњи век, Београд 2007.

2. недеља
предавање - Типологија историјских извора
Типологија историјских извора - Житија

3. недеља
предавање - Издања историјских извора
Издања историјских извора - Acta Sanctorum, Муратори, Monumenta Germaniae Historica, Patrologia Latina

4. недеља
предавање - Блажени Августин и свети Јероним

5. недеља
предавање - Касиодор Сенатор и Јорданес

6. недеља
предавање - Anonymus Valesianus, Marcellinus Comes

7. недеља
предавање - Павле Ђакон

8. недеља
предавање - Исидор Севиљски

9. недеља
предавање - Гргур Турски

10. недеља
предавање - Псеудо-Фредегар и Liber Historiae Francorum

11. недеља
предавање - Ајнхард и Анали манастира Лорш

12. недеља
предавање - Теган и Астроном

13. недеља
предавање - Нитард

14. недеља
предавање - Опат Регинон

15. недеља
предавање - Рихер из Св. Ремигија

16. недеља
предавање - Св. Гилда Мудри, Псеудо-Неније и Historia Brittonum

17. недеља
предавање - Беда Венерабилис

18. недеља
предавање - Асерије и Англосаксонски анали

19. недеља
предавање - Видукинд из Корвеја

20. недеља
предавање - Лиутпранд Кремонски

21. недеља
предавање - Анали манастира у Кведлинбургу

22. недеља
предавање - Титмар Мерсебуршки

23. недеља
предавање - Рудолф Глабер

24. недеља
предавање - Ордерик Витал

25. недеља
предавање - Херман из Рајхенауа

26. недеља
предавање - Адам из Бремена

27. недеља
предавање - Козма из Прага

28. недеља
предавање - Екхард из Ауре

29. недеља
предавање - Ламперт из Херсфелда

30. недеља
предавање - Отон Фрајзиншки
Литература и извори података:
Општа допунска литература
Aurelije Augustin, O državi Božjoj I–III, prev. T. Ladan, Zagreb 1995–1996.
Aurelije Augustin, Ispovijesti, prev. S. Hosu, Zagreb 2016 (i starija izdanja).
М. Мирковић, Живот и преписка светога Хијеронима, Београд 2000.
Јероним Стридонски, Књига о славним људима, прев. Д. Стојковић, Београд 2016.
Kronika – prejasni muž komes Marcelin, prir. i prev. B. Kuntić-Makvić, Zagreb 2006.
Jordanes, O podrijetlu i djelima Gota / Getika, prir. i prev. R. Šćerbe, Novi Vindoloski 2014.
Гргур Турски, Историја Франака, прев. Т. Ђурин, Сремски Карловци – Нови Сад 2016.
Исидор Севиљски, Хроника света; Историја Гота, Свева и Вандала, прев. Н. Озимић – В. Стојановић, Београд 2007.
Pavao Đakon, Povijest Langobarda, prev. R. Šćerbe – H. Šugar, Zagreb 2010.
Einhard, Život Karla Velikog, Zagreb 1992.
Liutprand iz Kremone, Dva poslanstva u Konstantinopolj, prev. D. Acović, Loznica 2017.
↑↑↑