Историја

Насеља и становништво Србије у 14. и 15. веку
Предавачи: др Синиша Мишићредовни професор
изборни предмет
Број бодова: 10.00
Начин полагања: Резултати остварени у току активне наставе и испит
Постојећи курсеви:
↑↑↑