Историја

Италијански језик 2
Предавачи: др Данијела Ђоровићванредни професор
обавезни предмет
Број бодова: 6.00
Начин полагања: колоквијум и усмени
Постојећи курсеви:
↑↑↑