Историја

28
 
Мар
 
2018
Оцене писменог рада и литература за други колоквијум из предмета Савремена историја Европе

Литература за други колоквијум из предмета Савремена историја Европе
Волтер Лакер, Историја Европе 1945-1992, Београд 1999, стр. 34-213; 277-289; 363-474; 483-503; 548-562; 567-606; 617-688

Оцене писменог рада из предмета Савремена историја Европе су у прилогу.


↑↑↑