Историја

28
 
Мар
 
2018
Информације о поправном колоквијуму и полагању колоквијума из предмета Савремена историја Европе

Поправни колоквијум из предмета Савремена историја Европе одржаће се у понедељак, 2. априла (каб. 563 у 13 часова; каб. 666 у 16 часова). Студенти који нису дошли на колоквијум полагаће заједно први и други део испита у мају.

Подсећају се сви студенти који слушају курс Савремена историја Европе, да је предуслов за похађање курса, наведен у силабусу на сајту Одељења за историју http://www.f.bg.ac.rs/istorija/program_studija.php?IDK=2733 да су "положени сви испити на првој години студија и познавање једног страног језика". Студенти који нису испунили овај предуслов, неће моћи да полажу колоквијуме у текућој школској години, већ у наредној сходно роковима предвиђеним за полагање одговарајућег градива на предмету Савремена историја Европе.


↑↑↑