Историја

18
 
Мај
 
2020
Историја старе Грчке и Старог истока - Историја старог истока

Студенткиње и студенти који су у школској 2019/2020 години похађали наставу из Историје Старог истока а због инфекције Covid - 19 нису били у могућности да полажу кумулативни колоквијум, уколико су предвиђени део градива припремили и сматрају да ће им "полагање колоквијума " олакашати спремање испита, могу да до 10. јуна напишу и предају есеј "Писани и материјални извори за историју Старог истока до 1500. године" (не краћи од 15. стр. ; фонт Times New Roman; проред 1,5) Оцена добијена на есејском раду замениће оцену на колоквијуму. Уколико желе, у складу са одлуком Савета Филозофског Факултета 05/4-02 бр. 1/5-2, студенти могу приступити полагању испита без предиспитне обавезе; на испиту ће бити проверено целокупно знање. Радове послати на адресу dstefano@f.bg.ac.rs.


↑↑↑