Историја

21
 
Мај
 
2020
Приговори на пријаву испита у јунском року на Одељењу за историју електронским путем

Приговори на листу пријављењих испита у јунском року на Одељењу за историју ће се вршити електронским путем на адресу Одељења за историју is@f.bg.ac.rs уз број индекса и сликану уплатницу.


↑↑↑