Историја уметности

 • Српска средњевековна уметност
  Византијска уметност
  Источнохришћанска уметност средњег века
 • 1976 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 1980 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: СРПСКО ЗИДНО СЛИКАРСТВО ПОСЛЕДЊЕ ЧЕТВРТИНЕ XIII ВЕКА)
 • 1985 - одбрана докторске дисертације - Филозофски факултет у Београду
  (тема: СЛИКАРСТВО XIV ВЕКА У ГРАЧАНИЦИ)
 • (1983 - 1983) Univerzitet u Atini
 • 1998 - редовни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: УВОД У ИСТОРИЈУ УМЕТНОСТИ)
 • 1992 - ванредни професор - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: УВОД У ИСТОРИЈУ УМЕТНОСТИ)
 • 1985 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: УВОД У ИСТОРИЈУ УМЕТНОСТИ)
 • 1982 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: УВОД У ИСТОРИЈУ УМЕТНОСТИ)
 • 1978 - асистент-приправник - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: УВОД У ИСТОРИЈУ УМЕТНОСТИ)
 • 1994 -  1995 - Зборник Филозофског факултета  (чланство)
 • 1987 -  1990 - Старине Косова  (чланство)
 • 1996 -  1997 - Зограф  (чланство)
 • 2004 -  2008 - Црквене студије  (чланство)
 • 2001 -  2005 - Српска средњевековна уметност између Византије и Запада
  Министарство науке Републике Србије (Руководилац)
 • 2006 -  2008 - Српска и Византијска уметност
  Министарство науке Републике Србије (Сарадник)
↑↑↑