Историја уметности

 • srpska srednjovekovna umetnost, vizantijska umetnost, istorija hrišćanske umetnosti srednjeg veka, postvizantijska umetnost na Balkanu
 • 1993 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: Радул-српски сликар XVII века)
 • 1986 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: Великореметске иконе из 1687.године и њихови аутори)
 • 2009 - докторске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: СРПСКА МИНИЈАТУРА XVI И XVII ВЕКА)
 • (1998 - 1900) Centar Ivan Dujčev, Sofija
 • (2000 - 2000) Moskva, Sanktpetersburg, Ruska nacionalna biblioteka
 • 2015 - ванредни професор - ФФ
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ И АРХИТЕКТУРЕ)
 • 2009 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ И АРХИТЕКТУРЕ)
 • 1994 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: УВОД У ИСТОРИЈУ УМЕТНОСТИ)
 • 1987 - асистент-приправник - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: УВОД У ИСТОРИЈУ УМЕТНОСТИ)
 • 2000 -  2017 - Odeljenje za likovne umetnosti Matice srpske  (чланство)
 • 2013 -  2017 - Министарство културе и информисања Републике Србије  (Члан Комисије за Хиландар у Министарству културе Републике Србије)
 • 2013 -  2017 - Министарство културе и информисања Републике Србије  (Члан Комисије у области заштите културних добара српског порекла од изузетног значаја у иностранству)
 • 2010 -  2015 - Друштво пријатеља Свете Горе Атонске, Београд  (Члан управе Друштва пријатеља Свете Горе Атонске, Београд)
 • 2012 -  2016 - Хиландарски одбор Српске академије наука и уметности  (чланство)
 • 2010 -  Комисија за истраживање српских рукописа у иностранству при Синоду Српске православне цркве  (чланство)
 • 2010 -  2017 - Истраживање српских рукописа у иностраним збиркама
  Библиотека Српске патријаршије (Прикупљање и објављивање грађе о српском рукописном наслеђу у иностранству)
 • 2011 -  2014 - Српска средњовековна уметност и њен европски контекст
  Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (истраживање иконографских и стилских особености српског сликарства послевизантијског периода)
 • 2001 -  2005 - Srpska srednjovekovna umetnost između Vizantije i Zapada
  Ministarstvo nauke Republike Srbije (saradnik)
 • 2006 -  2008 - Srpska i vizantijska umetnost u poznom srednjem veku
  Ministarstvo nauke Republike Srbije (saradnik)
 • 2002 -  2008 - Srpska minijatura u XVI i XVII veku
 • 2013 -  2017 - Српско сликарство XVII века
  Одељење за ликовне уметности Матице српске, Нови Сад (истраживање иконографских и стилских особености српског сликарства XVII века)
 • 2012 -  2017 - Сликани украс ћирилских рукописа у Библиотеци манастира Хиландара
  Хиландарски одбор Српске академије наука и уметности (прикупљање и публиковање грађе)
↑↑↑