Историја уметности

 • 1989 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 1994 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: КРСТООБРАЗНЕ КУПОЛНЕ ЦРКВЕ У ДУКЉИ И ДАЛМАЦИЈИ)
 • 2004 - одбрана докторске дисертације - Филозофски факултет у Београду
  (тема: АРХИТЕКТУРА КАЛЕНИЋА У ПОЗНОСРЕДЊЕВЕКОВНОЈ СРПСКОЈ И ВИЗАНТИЈСКОЈ АРХИТЕКТУРИ)
 • 2019 - редовни професор - ФФ
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ И АРХИТЕКТУРЕ)
 • 2015 - ванредни професор - ФФ
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ И АРХИТЕКТУРЕ)
 • 2005 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА АРХИТЕКТУРЕ)
 • 1995 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА АРХИТЕКТУРЕ)
 • 1991 - асистент-приправник - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА АРХИТЕКТУРЕ)
 • 2012 -  Историја уметности I-III
  Академија уметности у Нишу, Ниш, Србија (гостујући професор)
 • 2012 -  Умјетност касне антике и раног хришћанства
  Историјски институт Црне Горе, Подгорица, Црна Гора (гостујући професор)
 • 1995 -  Институт за историју уметности, часопис "ЗОГРАФ",секретар и члан редакције  (чланство)
 • 2006 -  2008 - Филозофски факултет у Београду  (управник института)
 • 2010 -  Матица Српска у Новом Саду, Одељење за ликовне уметности  (чланство)
 • 2012 -  Матица Српска у Новом Саду, часопис "Зборник за ликовне уметности", члан редакције  (чланство)
 • 2000 -  2005 - Српска средњовековна уметност између Византије и Запада
  Филозофски факултет, Институт за историју уметности (сарадник)
 • 2006 -  2010 - Српска и византијска уметност у позном средњем веку,(бр. 147019)
  Филoзофски факултет, Институт за историју уметности (сарадник)
 • 2002 -  2005 - Разумевање визуелне културе Балкана
  ТЕМПУС пројекат, Филозофски факултет - Европска унија (сарадник)
 • 2012 -  Друштвена историја и културно историјско наслеђе на тлу Црне Горе од раног средњег вјека до 19. вјека
  Историјски институт Универзитета у Подгорици (сарадник)
 • 2009 -  2011 - Град Дукља у касноантичком и раносрењовјековном периоду
  Историјски институт Универзитета у Подгорици (руководилац пројекта)
 • 2011 -  Српска средњовековна уметност и њен европски контекст
  Филозофски факултет, Институт за историју уметности (сарадник)
 • 2011 -  Хришћанска култура на Балкану у средњем веку: Византијско царство, Срби и Бугари од почетка 9. до почетка 15. века
  Филозофски факултет
↑↑↑