Историја уметности

 • 2002 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2007 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2013 - докторске студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2019 - ванредни професор - ФФ
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ И АРХИТЕКТУРЕ)
 • 2015 - доцент - ФФ
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ И АРХИТЕКТУРЕ)
 • 2012 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ И АРХИТЕКТУРЕ)
 • 2012 - сарадник у настави - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ И АРХИТЕКТУРЕ)
 • 2003 -  2005 - Разумевање визуелне културе Балкана ТЕМПУС пројекат, Филозофски факултет - Европска унија
  Филозофски факултет у Београду
↑↑↑